Murmester Petter Pettersen AS
Juridisk navn:  Murmester Petter Pettersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55344140
Leilighet 36 Skranevegen 107 Leilighet 36 Skranevegen 107 Fax: 55344141
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932234696
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/31/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.95%
Resultat  
  
107.31%
Egenkapital  
  
-20.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.968.000 6.702.000 7.235.000 5.789.000 5.990.000
Resultat: 34.000 -465.000 -45.000 98.000 127.000
Egenkapital: 634.000 800.000 1.607.000 1.945.000 2.276.000
Regnskap for  Murmester Petter Pettersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.968.000 6.702.000 7.235.000 5.789.000 5.990.000
Driftskostnader -5.941.000 -7.171.000 -7.286.000 -5.696.000 -5.884.000
Driftsresultat 27.000 -469.000 -51.000 93.000 106.000
Finansinntekter 8.000 4.000 6.000 7.000 24.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 7.000 4.000 5.000 5.000 21.000
Resultat før skatt 34.000 -465.000 -45.000 98.000 127.000
Skattekostnad 0 -42.000 8.000 -30.000 -41.000
Årsresultat 34.000 -507.000 -38.000 68.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 376.000 516.000 524.000 280.000
Sum omløpsmidler 1.728.000 2.131.000 2.502.000 2.434.000 3.290.000
Sum eiendeler 2.013.000 2.507.000 3.018.000 2.958.000 3.570.000
Sum opptjent egenkapital 534.000 700.000 1.507.000 1.845.000 2.176.000
Sum egenkapital 634.000 800.000 1.607.000 1.945.000 2.276.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.707.000 1.411.000 1.013.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 2.013.000 2.507.000 3.018.000 2.958.000 3.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.947.000 6.702.000 7.223.000 5.774.000 5.990.000
Andre inntekter 21.000 0 12.000 15.000 0
Driftsinntekter 5.968.000 6.702.000 7.235.000 5.789.000 5.990.000
Varekostnad -1.660.000 -2.512.000 -3.038.000 -1.910.000 -2.099.000
Lønninger -3.063.000 -2.999.000 -3.132.000 -2.720.000 -2.793.000
Avskrivning -91.000 -98.000 -105.000 -117.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.127.000 -1.562.000 -1.011.000 -949.000 -910.000
Driftskostnader -5.941.000 -7.171.000 -7.286.000 -5.696.000 -5.884.000
Driftsresultat 27.000 -469.000 -51.000 93.000 106.000
Finansinntekter 8.000 4.000 6.000 7.000 24.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 7.000 4.000 5.000 5.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 -300.000 -198.000
Årsresultat 34.000 -507.000 -38.000 68.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 42.000 43.000 81.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 285.000 376.000 474.000 481.000 199.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 285.000 376.000 474.000 481.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 285.000 376.000 516.000 524.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 407.000 790.000 657.000 733.000 853.000
Andre fordringer 106.000 94.000 176.000 190.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.215.000 1.247.000 1.669.000 1.511.000 2.267.000
Sum omløpsmidler 1.728.000 2.131.000 2.502.000 2.434.000 3.290.000
Sum eiendeler 2.013.000 2.507.000 3.018.000 2.958.000 3.570.000
Sum opptjent egenkapital 534.000 700.000 1.507.000 1.845.000 2.176.000
Sum egenkapital 634.000 800.000 1.607.000 1.945.000 2.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 185.000 335.000 166.000 320.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 80.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 357.000 431.000 254.000 400.000
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 -300.000 -198.000
Annen kortsiktig gjeld 795.000 865.000 345.000 293.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.707.000 1.411.000 1.013.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 2.013.000 2.507.000 3.018.000 2.958.000 3.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 349.000 424.000 1.091.000 1.421.000 1.997.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.8 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.8 2.4 2.6
Soliditet 31.5 31.9 53.2 65.8 63.8
Resultatgrad 0.5 -0.7 1.6 1.8
Rentedekningsgrad 2 46.5 43.3
Gjeldsgrad 2.2 2.1 0.9 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.7 -18.5 -1.5 3.4 3.6
Signatur
11.05.2017
SIGNATUR
PETTERSEN ALF PETTER
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex