Murer Kjell Arne Olsen As
Juridisk navn:  Murer Kjell Arne Olsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsvegen 116 Åsvegen 116 Fax:
2344 Ilseng 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 996337170
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/1/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.09%
Resultat  
  
61.99%
Egenkapital  
  
0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.975.000 5.102.000 5.764.000 3.038.000 3.658.000
Resultat: 439.000 271.000 920.000 28.000 -24.000
Egenkapital: 1.261.000 1.258.000 1.030.000 315.000 287.000
Regnskap for  Murer Kjell Arne Olsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.975.000 5.102.000 5.764.000 3.038.000 3.658.000
Driftskostnader -3.535.000 -4.825.000 -4.838.000 -3.004.000 -3.664.000
Driftsresultat 440.000 277.000 927.000 35.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -8.000 -7.000 -17.000
Finans -1.000 -6.000 -8.000 -7.000 -17.000
Resultat før skatt 439.000 271.000 920.000 28.000 -24.000
Skattekostnad -76.000 -43.000 -204.000 0 0
Årsresultat 363.000 228.000 716.000 28.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 385.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.062.000 2.558.000 3.098.000 1.519.000 1.868.000
Sum eiendeler 2.447.000 2.558.000 3.098.000 1.519.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 1.161.000 1.158.000 930.000 215.000 187.000
Sum egenkapital 1.261.000 1.258.000 1.030.000 315.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.186.000 1.300.000 2.067.000 1.169.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.558.000 3.097.000 1.519.000 1.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.452.000 4.625.000 5.764.000 3.038.000 3.625.000
Andre inntekter -477.000 477.000 0 0 33.000
Driftsinntekter 3.975.000 5.102.000 5.764.000 3.038.000 3.658.000
Varekostnad -1.427.000 -2.492.000 -2.125.000 -1.033.000 -1.247.000
Lønninger -1.332.000 -1.688.000 -2.071.000 -1.234.000 -1.669.000
Avskrivning -9.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -767.000 -645.000 -642.000 -737.000 -748.000
Driftskostnader -3.535.000 -4.825.000 -4.838.000 -3.004.000 -3.664.000
Driftsresultat 440.000 277.000 927.000 35.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -8.000 -7.000 -17.000
Finans -1.000 -6.000 -8.000 -7.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -360.000 0 0 0 0
Årsresultat 363.000 228.000 716.000 28.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 385.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 385.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 385.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.638.000 1.980.000 2.937.000 1.432.000 1.683.000
Andre fordringer 16.000 49.000 47.000 27.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 408.000 529.000 113.000 60.000 116.000
Sum omløpsmidler 2.062.000 2.558.000 3.098.000 1.519.000 1.868.000
Sum eiendeler 2.447.000 2.558.000 3.098.000 1.519.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 1.161.000 1.158.000 930.000 215.000 187.000
Sum egenkapital 1.261.000 1.258.000 1.030.000 315.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 0
Leverandørgjeld 279.000 493.000 639.000 272.000 430.000
Betalbar skatt 76.000 43.000 204.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 250.000 532.000 253.000 455.000
Utbytte -360.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 514.000 692.000 645.000 696.000
Sum kortsiktig gjeld 1.186.000 1.300.000 2.067.000 1.169.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.558.000 3.097.000 1.519.000 1.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 876.000 1.258.000 1.031.000 350.000 287.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.5 1.3 1.2
Soliditet 51.5 49.2 33.3 20.7 15.4
Resultatgrad 11.1 5.4 16.1 1.2 -0.2
Rentedekningsgrad 220.0 39.6 115.9 5 -0.4
Gjeldsgrad 0.9 1 2 3.8 5.5
Total kapitalrentabilitet 18.0 10.9 29.9 2.3 -0.4
Signatur
28.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex