Murer Kai Bryntesen As
Juridisk navn:  Murer Kai Bryntesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91649111
Porselensvegen 24 Porselensvegen 24 Fax:
3920 Porsgrunn 3920 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 997073703
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kulltangen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
40.44%
Egenkapital  
  
69.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.796.000 2.793.000 2.643.000 2.298.000 2.575.000
Resultat: 771.000 549.000 166.000 340.000 493.000
Egenkapital: 1.468.000 867.000 439.000 812.000 554.000
Regnskap for  Murer Kai Bryntesen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.796.000 2.793.000 2.643.000 2.298.000 2.575.000
Driftskostnader -2.025.000 -2.246.000 -2.478.000 -1.958.000 -2.082.000
Driftsresultat 772.000 548.000 165.000 340.000 493.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 771.000 549.000 166.000 340.000 493.000
Skattekostnad -170.000 -121.000 -39.000 -83.000 -124.000
Årsresultat 601.000 428.000 127.000 258.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 945.000 959.000 27.000 47.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 297.000 705.000 1.095.000 780.000
Sum eiendeler 1.946.000 1.256.000 732.000 1.142.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 1.365.000 764.000 336.000 709.000 452.000
Sum egenkapital 1.468.000 867.000 439.000 812.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 473.000 389.000 292.000 330.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 1.256.000 731.000 1.142.000 898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.796.000 2.782.000 2.643.000 2.298.000 2.575.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.796.000 2.793.000 2.643.000 2.298.000 2.575.000
Varekostnad -1.074.000 -1.228.000 -1.456.000 -778.000 -1.146.000
Lønninger -746.000 -752.000 -750.000 -790.000 -602.000
Avskrivning -9.000 -6.000 -14.000 -101.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -260.000 -258.000 -289.000 -218.000
Driftskostnader -2.025.000 -2.246.000 -2.478.000 -1.958.000 -2.082.000
Driftsresultat 772.000 548.000 165.000 340.000 493.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0
Årsresultat 601.000 428.000 127.000 258.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 17.000 23.000 10.000
Fast eiendom 945.000 949.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 10.000 24.000 109.000
Sum varige driftsmidler 945.000 954.000 10.000 24.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 945.000 959.000 27.000 47.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 163.000 160.000 13.000 161.000 30.000
Andre fordringer 2.000 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 838.000 135.000 691.000 933.000 728.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 297.000 705.000 1.095.000 780.000
Sum eiendeler 1.946.000 1.256.000 732.000 1.142.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 1.365.000 764.000 336.000 709.000 452.000
Sum egenkapital 1.468.000 867.000 439.000 812.000 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 36.000 64.000 51.000 46.000
Betalbar skatt 160.000 109.000 32.000 97.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 145.000 97.000 76.000 91.000
Utbytte 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 98.000 100.000 105.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 389.000 292.000 330.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 1.256.000 731.000 1.142.000 898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 -92.000 413.000 765.000 437.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.8 2.4 3.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.1 0.8 2.4 3.3 2.3
Soliditet 75.4 6 60.1 71.1 61.8
Resultatgrad 27.6 19.6 6.2 14.8 19.1
Rentedekningsgrad 772.0 4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 39.7 43.7 22.7 29.9 55.1
Signatur
29.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex