Murer Hansen As
Juridisk navn:  Murer Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91705802
Trondheimsveien 281A Trondheimsveien 281A Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989364952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.54%
Resultat  
  
-79.15%
Egenkapital  
  
22.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Resultat: 74.000 355.000 -309.000 188.000 204.000
Egenkapital: 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Regnskap for  Murer Hansen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Driftskostnader -2.226.000 -3.108.000 -2.265.000 -3.339.000 -4.391.000
Driftsresultat 79.000 360.000 -306.000 193.000 210.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 74.000 355.000 -309.000 188.000 204.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 0 -26.000 0
Årsresultat 62.000 351.000 -309.000 162.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 619.000 33.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 855.000 600.000 350.000 897.000 821.000
Sum eiendeler 1.474.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 174.000 -177.000 132.000 -31.000
Sum egenkapital 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 755.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 359.000 427.000 665.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Varekostnad -709.000 -1.666.000 -839.000 -1.853.000 -2.716.000
Lønninger -1.238.000 -1.145.000 -1.146.000 -1.187.000 -1.300.000
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -297.000 -280.000 -299.000 -375.000
Driftskostnader -2.226.000 -3.108.000 -2.265.000 -3.339.000 -4.391.000
Driftsresultat 79.000 360.000 -306.000 193.000 210.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 351.000 -309.000 162.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 618.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 618.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 619.000 33.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 256.000 207.000 510.000 321.000
Andre fordringer 55.000 11.000 43.000 19.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 332.000 100.000 368.000 482.000
Sum omløpsmidler 855.000 600.000 350.000 897.000 821.000
Sum eiendeler 1.474.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 174.000 -177.000 132.000 -31.000
Sum egenkapital 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 755.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 206.000 77.000 70.000 155.000 340.000
Betalbar skatt 4.000 0 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 196.000 226.000 337.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 83.000 132.000 148.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 359.000 427.000 665.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 473.000 241.000 -77.000 232.000 69.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 0.8 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 0.8 1.3 1.1
Soliditet 22.8 43.3 - 25.9 8.4
Resultatgrad 3.4 10.4 -15.6 5.5 4.6
Rentedekningsgrad 15.8 7 -61.2 38.6 3
Gjeldsgrad 3.4 1.3 -5.5 2.9 10.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 5 -86.9 21.5 25.7
Signatur
21.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex