Murer Audun Fredriksen As
Juridisk navn:  Murer Audun Fredriksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91153327
Liavegen 2 Liavegen 2 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 996785793
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nannestad Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.45%
Resultat  
  
-84.47%
Egenkapital  
  
1.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.339.000 3.903.000 5.368.000 4.128.000 4.132.000
Resultat: 57.000 367.000 718.000 89.000 140.000
Egenkapital: 2.676.000 2.634.000 2.348.000 1.795.000 1.728.000
Regnskap for  Murer Audun Fredriksen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.339.000 3.903.000 5.368.000 4.128.000 4.132.000
Driftskostnader -3.285.000 -3.535.000 -4.648.000 -4.040.000 -3.992.000
Driftsresultat 54.000 368.000 720.000 89.000 140.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 57.000 367.000 718.000 89.000 140.000
Skattekostnad -15.000 -81.000 -165.000 -21.000 -37.000
Årsresultat 42.000 286.000 553.000 67.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 840.000 872.000 105.000 78.000 146.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.421.000 3.009.000 2.314.000 2.348.000
Sum eiendeler 3.125.000 3.293.000 3.114.000 2.392.000 2.494.000
Sum opptjent egenkapital 2.576.000 2.534.000 2.248.000 1.695.000 1.628.000
Sum egenkapital 2.676.000 2.634.000 2.348.000 1.795.000 1.728.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 449.000 660.000 767.000 597.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 3.294.000 3.115.000 2.392.000 2.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.318.000 3.227.000 5.352.000 4.081.000 4.132.000
Andre inntekter 22.000 676.000 16.000 48.000 0
Driftsinntekter 3.339.000 3.903.000 5.368.000 4.128.000 4.132.000
Varekostnad -1.581.000 -1.644.000 -2.803.000 -2.330.000 -2.315.000
Lønninger -1.339.000 -1.419.000 -1.446.000 -1.276.000 -1.205.000
Avskrivning -19.000 -21.000 -20.000 -38.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -451.000 -379.000 -396.000 -431.000
Driftskostnader -3.285.000 -3.535.000 -4.648.000 -4.040.000 -3.992.000
Driftsresultat 54.000 368.000 720.000 89.000 140.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 286.000 553.000 67.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 5.000 3.000 4.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 3.000 7.000
Driftsløsøre 12.000 31.000 52.000 48.000 80.000
Sum varige driftsmidler 12.000 31.000 52.000 51.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 823.000 836.000 50.000 23.000 48.000
Sum anleggsmidler 840.000 872.000 105.000 78.000 146.000
Varebeholdning 206.000 206.000 634.000 634.000 634.000
Kundefordringer 248.000 114.000 74.000 722.000 380.000
Andre fordringer 8.000 10.000 11.000 7.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.824.000 2.092.000 2.291.000 952.000 1.324.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.421.000 3.009.000 2.314.000 2.348.000
Sum eiendeler 3.125.000 3.293.000 3.114.000 2.392.000 2.494.000
Sum opptjent egenkapital 2.576.000 2.534.000 2.248.000 1.695.000 1.628.000
Sum egenkapital 2.676.000 2.634.000 2.348.000 1.795.000 1.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 174.000 129.000 227.000 197.000
Betalbar skatt 15.000 82.000 164.000 15.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 261.000 286.000 358.000 258.000 289.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 118.000 115.000 98.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 449.000 660.000 767.000 597.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 3.294.000 3.115.000 2.392.000 2.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.836.000 1.761.000 2.242.000 1.717.000 1.581.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.7 3.9 3.9 3.1
Likviditetsgrad 2 4.6 3.4 3.1 2.8 2.2
Soliditet 85.6 8 75.4 7 69.3
Resultatgrad 1.6 9.4 13.4 2.2 3.4
Rentedekningsgrad 54.0 122.7 3 8 1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 11.2 23.1 3.8 5.7
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex