Murer Atle Redalen As
Juridisk navn:  Murer Atle Redalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kyllesdalsvegen 30 Kyllesdalsvegen 30 Fax:
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 920901549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.89%
Resultat  
  
61.9%
Egenkapital  
  
-20.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.294.000 1.053.000 750.000
Resultat: -24.000 -63.000 194.000
Egenkapital: 93.000 117.000 179.000
Regnskap for  Murer Atle Redalen As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.117.000 -557.000
Driftsresultat -24.000 -63.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0
Resultat før skatt -24.000 -63.000 194.000
Skattekostnad 0 -45.000
Årsresultat -24.000 -63.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 101.000 0
Sum omløpsmidler 376.000 292.000 347.000
Sum eiendeler 443.000 393.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 87.000 149.000
Sum egenkapital 93.000 117.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 276.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 393.000 347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Varekostnad -708.000 -552.000 -320.000
Lønninger -393.000 -439.000 -192.000
Avskrivning -35.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -123.000 -45.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.117.000 -557.000
Driftsresultat -24.000 -63.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -24.000 -63.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 101.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 101.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 101.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 226.000 90.000 47.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 147.000 197.000 296.000
Sum omløpsmidler 376.000 292.000 347.000
Sum eiendeler 443.000 393.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 87.000 149.000
Sum egenkapital 93.000 117.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 56.000 51.000 4.000
Betalbar skatt 0 45.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 103.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 123.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 276.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 393.000 347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 16.000 179.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 2.1
Soliditet 20.9 29.8 51.6
Resultatgrad -1.9 25.9
Rentedekningsgrad -12.0
Gjeldsgrad 3.8 2.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -5.2 -15.8 55.9
Signatur
10.11.2021
SIGNATUR
REDALEN KLEIV ATLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex