Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mur & Flisteknikk As
Juridisk navn:  Mur & Flisteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90244397
Myrmannsvegen 18 Myrmannsvegen 18 Fax:
7088 Heimdal 7088 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 914331889
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/8/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meredo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.82%
Resultat  
  
-116.35%
Egenkapital  
  
-15.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 898.000 1.042.000 511.000 945.000 557.000
Resultat: -26.000 159.000 -114.000 33.000 -9.000
Egenkapital: 95.000 112.000 -34.000 80.000 53.000
Regnskap for  Mur & Flisteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 898.000 1.042.000 511.000 945.000 557.000
Driftskostnader -923.000 -883.000 -619.000 -905.000 -564.000
Driftsresultat -25.000 159.000 -108.000 40.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -6.000 -7.000 -2.000
Resultat før skatt -26.000 159.000 -114.000 33.000 -9.000
Skattekostnad 8.000 -12.000 0 -7.000 0
Årsresultat -18.000 147.000 -114.000 26.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 12.000 22.000 32.000
Sum omløpsmidler 257.000 256.000 70.000 189.000 98.000
Sum eiendeler 257.000 258.000 82.000 211.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 82.000 -64.000 50.000 23.000
Sum egenkapital 95.000 112.000 -34.000 80.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 145.000 116.000 132.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 257.000 82.000 212.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 898.000 1.042.000 511.000 945.000 557.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 898.000 1.042.000 511.000 945.000 557.000
Varekostnad -130.000 -84.000 -42.000 -150.000 -2.000
Lønninger -621.000 -651.000 -462.000 -644.000 -464.000
Avskrivning -2.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -138.000 -105.000 -101.000 -88.000
Driftskostnader -923.000 -883.000 -619.000 -905.000 -564.000
Driftsresultat -25.000 159.000 -108.000 40.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -6.000 -7.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 147.000 -114.000 26.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 12.000 22.000 32.000
Sum varige driftsmidler 2.000 12.000 22.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 12.000 22.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 38.000 31.000 42.000 0
Andre fordringer 48.000 51.000 2.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 167.000 37.000 147.000 97.000
Sum omløpsmidler 257.000 256.000 70.000 189.000 98.000
Sum eiendeler 257.000 258.000 82.000 211.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 82.000 -64.000 50.000 23.000
Sum egenkapital 95.000 112.000 -34.000 80.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 11.000 20.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 12.000 0 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 66.000 56.000 71.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 56.000 40.000 53.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 145.000 116.000 132.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 257.000 82.000 212.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 111.000 -46.000 57.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 0.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 0.6 1.4 1.3
Soliditet 37.0 43.6 -41.5 37.7 40.8
Resultatgrad -2.8 15.3 -21.1 4.2 -1.3
Rentedekningsgrad -25.0 1 - 5.7 -3.5
Gjeldsgrad 1.7 1.3 -3.4 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet -9.7 61.9 -131.7 18.9 -5.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex