Munken AS
Juridisk navn:  Munken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51896011
Auglendsveien 59 Prostebakken 2 Fax: 51890841
4019 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 844163762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.64%
Resultat  
  
325%
Egenkapital  
  
48.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Resultat: 85.000 20.000 57.000 -79.000 161.000
Egenkapital: 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Regnskap for  Munken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Driftskostnader -3.877.000 -5.168.000 -5.296.000 -6.919.000 -8.213.000
Driftsresultat 86.000 23.000 71.000 -75.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -14.000 -4.000 -12.000
Finans -1.000 -2.000 -14.000 -3.000 -11.000
Resultat før skatt 85.000 20.000 57.000 -79.000 161.000
Skattekostnad -39.000 -5.000 -15.000 16.000 -41.000
Årsresultat 47.000 15.000 42.000 -64.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 49.000 69.000 91.000 118.000
Sum omløpsmidler 510.000 576.000 462.000 575.000 695.000
Sum eiendeler 544.000 625.000 531.000 666.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -6.000 -21.000 -63.000 226.000
Sum egenkapital 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 404.000 532.000 453.000 629.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 626.000 532.000 666.000 814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.540.000 5.043.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Andre inntekter 424.000 148.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Varekostnad -1.143.000 -1.549.000 -1.914.000 -2.448.000 -3.213.000
Lønninger -995.000 -1.643.000 -1.492.000 -2.260.000 -2.609.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -21.000 -66.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.724.000 -1.961.000 -1.869.000 -2.145.000 -2.298.000
Driftskostnader -3.877.000 -5.168.000 -5.296.000 -6.919.000 -8.213.000
Driftsresultat 86.000 23.000 71.000 -75.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -14.000 -4.000 -12.000
Finans -1.000 -2.000 -14.000 -3.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 15.000 42.000 -64.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 19.000 24.000 39.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 30.000 45.000 51.000 95.000
Sum varige driftsmidler 15.000 30.000 45.000 51.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 49.000 69.000 91.000 118.000
Varebeholdning 176.000 226.000 147.000 166.000 118.000
Kundefordringer 27.000 25.000 20.000 18.000
Andre fordringer 257.000 137.000 169.000 230.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 186.000 122.000 159.000 369.000
Sum omløpsmidler 510.000 576.000 462.000 575.000 695.000
Sum eiendeler 544.000 625.000 531.000 666.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -6.000 -21.000 -63.000 226.000
Sum egenkapital 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 118.000 91.000 167.000 81.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 215.000 265.000 335.000 241.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 198.000 96.000 126.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 532.000 453.000 629.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 626.000 532.000 666.000 814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 44.000 9.000 -54.000 207.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2
Soliditet 25.7 1 14.8 5.6 4
Resultatgrad 2.2 0.4 1.3 -1.1 2.1
Rentedekningsgrad 86.0 11.5 5.1 -18.8 14.4
Gjeldsgrad 2.9 5.7 5.7 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 15.8 3.7 13.3 -11.1 21.4
Signatur
29.12.2020
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex