Multi Engineering AS
Juridisk navn:  Multi Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90725768
Linneaveien 73 Linneaveien 73 Fax: 33031919
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 962082254
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.59%
Resultat  
  
-57.79%
Egenkapital  
  
10.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.384.000 3.205.000 2.487.000 3.372.000 4.032.000
Resultat: 65.000 154.000 73.000 95.000 125.000
Egenkapital: 546.000 495.000 375.000 319.000 280.000
Regnskap for  Multi Engineering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.384.000 3.205.000 2.487.000 3.372.000 4.032.000
Driftskostnader -3.321.000 -3.052.000 -2.414.000 -3.278.000 -3.906.000
Driftsresultat 62.000 153.000 72.000 94.000 126.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 65.000 154.000 73.000 95.000 125.000
Skattekostnad -14.000 -34.000 -17.000 -25.000 -32.000
Årsresultat 51.000 120.000 56.000 69.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.416.000 1.418.000 1.180.000 1.367.000 1.664.000
Sum eiendeler 1.416.000 1.418.000 1.180.000 1.367.000 1.664.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 345.000 225.000 169.000 130.000
Sum egenkapital 546.000 495.000 375.000 319.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 870.000 922.000 804.000 1.048.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 1.416.000 1.417.000 1.179.000 1.367.000 1.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.384.000 3.205.000 2.487.000 3.372.000 4.032.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.384.000 3.205.000 2.487.000 3.372.000 4.032.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.298.000 -2.994.000 -2.371.000 -3.218.000 -3.856.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -58.000 -43.000 -60.000 -50.000
Driftskostnader -3.321.000 -3.052.000 -2.414.000 -3.278.000 -3.906.000
Driftsresultat 62.000 153.000 72.000 94.000 126.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000 0
Årsresultat 51.000 120.000 56.000 69.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 677.000 720.000 340.000 687.000 1.416.000
Andre fordringer 0 293.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 739.000 698.000 547.000 676.000 248.000
Sum omløpsmidler 1.416.000 1.418.000 1.180.000 1.367.000 1.664.000
Sum eiendeler 1.416.000 1.418.000 1.180.000 1.367.000 1.664.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 345.000 225.000 169.000 130.000
Sum egenkapital 546.000 495.000 375.000 319.000 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 34.000 17.000 25.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 398.000 358.000 345.000 321.000 423.000
Utbytte 0 0 -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 459.000 530.000 442.000 671.000 929.000
Sum kortsiktig gjeld 870.000 922.000 804.000 1.048.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 1.416.000 1.417.000 1.179.000 1.367.000 1.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 546.000 496.000 376.000 319.000 281.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.3 1.2
Soliditet 38.6 34.9 31.8 23.3 16.8
Resultatgrad 1.8 4.8 2.9 2.8 3.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.1 3.3 4.9
Total kapitalrentabilitet 4.6 10.9 6.2 6.9 7.6
Signatur
02.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex