Multi Data Ann E Gundersen
Juridisk navn:  Multi Data Ann E Gundersen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52712013
Rossabøjordet 1 Rossabøjordet 1 Fax: 52716313
5538 Haugesund 5538 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 970358099
Aksjekapital: -33 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.65%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
225%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016 2015
Omsetning: 14.000 17.000 16.000 15.000 15.000
Resultat: 0 8.000 9.000 9.000 7.000
Egenkapital: 130.000 40.000 45.000 32.000 46.000
Regnskap for  Multi Data Ann E Gundersen
Resultat 2020 2019 2018 2016 2015
Driftsinntekter 14.000 17.000 16.000 15.000 15.000
Driftskostnader -14.000 -9.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat 8.000 9.000 9.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 9.000 9.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 9.000 9.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Sum eiendeler 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 45.000 32.000 46.000
Sum egenkapital 130.000 40.000 45.000 32.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 16.000 15.000 15.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 17.000 16.000 15.000 15.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -9.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -14.000 -9.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat 8.000 9.000 9.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 9.000 9.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Sum omløpsmidler 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Sum eiendeler 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 45.000 32.000 46.000
Sum egenkapital 130.000 40.000 45.000 32.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 40.000 45.000 35.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 40.000 45.000 32.000 46.000
Likviditetsgrad 1 11.7 24.0
Likviditetsgrad 2 0 0 11.7 24.1
Soliditet 100.0 1 1 91.4 95.8
Resultatgrad 47.1 56.3 6 46.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 2 25.7 14.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex