Multi Bygg Partner As
Juridisk navn:  Multi Bygg Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41008144
Lille Frydenlund 2 Lille Frydenlund 2 Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 918588930
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.99%
Resultat  
  
154.9%
Egenkapital  
  
-29.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 408.000 434.000 378.000 0
Resultat: 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Egenkapital: 34.000 48.000 146.000 18.000
Regnskap for  Multi Bygg Partner As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 408.000 434.000 378.000 0
Driftskostnader -353.000 -535.000 -216.000 -12.000
Driftsresultat 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Skattekostnad 5.000 4.000 -34.000 0
Årsresultat 61.000 -98.000 128.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 0 119.000 0
Sum omløpsmidler 111.000 83.000 101.000 18.000
Sum eiendeler 116.000 83.000 220.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 116.000 -12.000
Sum egenkapital 34.000 48.000 146.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 35.000 70.000 0
Sum gjeld og egenkapital 116.000 83.000 220.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 408.000 423.000 378.000 0
Andre inntekter 10.000 0 0
Driftsinntekter 408.000 434.000 378.000 0
Varekostnad -292.000 -376.000 -103.000 0
Lønninger -59.000 -77.000 0
Avskrivning -9.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -91.000 -34.000 -12.000
Driftskostnader -353.000 -535.000 -216.000 -12.000
Driftsresultat 56.000 -102.000 163.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -75.000 0 0 0
Årsresultat 61.000 -98.000 128.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 109.000 0
Sum varige driftsmidler 0 109.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 0
Sum anleggsmidler 5.000 0 119.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 43.000 23.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 111.000 38.000 77.000 11.000
Sum omløpsmidler 111.000 83.000 101.000 18.000
Sum eiendeler 116.000 83.000 220.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 116.000 -12.000
Sum egenkapital 34.000 48.000 146.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Leverandørgjeld 36.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 -1.000 31.000 0
Utbytte -75.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 35.000 70.000 0
Sum gjeld og egenkapital 116.000 83.000 220.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 48.000 31.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 2.4 1.4 0
Soliditet 29.3 57.8 66.4 1
Resultatgrad 13.7 -23.5 43.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 0.7 0.5 0
Total kapitalrentabilitet 49.1 -122.9 74.1 -66.7
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex