Multi Betong Og Armering As
Juridisk navn:  Multi Betong Og Armering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95142355
C/O Finans & Regnskap AS Cappelens gate 15 Cappelens gate 15 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 912088081
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finans & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.29%
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-329.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.494.000 1.202.000 2.563.000 1.689.000 913.000
Resultat: -112.000 -560.000 277.000 157.000 183.000
Egenkapital: -78.000 34.000 592.000 378.000 260.000
Regnskap for  Multi Betong Og Armering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.494.000 1.202.000 2.563.000 1.689.000 913.000
Driftskostnader -1.600.000 -1.756.000 -2.284.000 -1.533.000 -730.000
Driftsresultat -106.000 -554.000 278.000 157.000 183.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -1.000 0 0
Finans -6.000 -7.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -112.000 -560.000 277.000 157.000 183.000
Skattekostnad 2.000 -63.000 -39.000 -42.000
Årsresultat -112.000 -558.000 214.000 118.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 241.000 213.000 99.000 127.000
Sum omløpsmidler 144.000 102.000 619.000 477.000 436.000
Sum eiendeler 269.000 343.000 832.000 576.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 10.000 569.000 355.000 237.000
Sum egenkapital -78.000 34.000 592.000 378.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 80.000 2.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 285.000 230.000 237.000 197.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 344.000 832.000 577.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.494.000 1.202.000 2.563.000 1.689.000 913.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.494.000 1.202.000 2.563.000 1.689.000 913.000
Varekostnad -681.000 -807.000 -1.292.000 -652.000 -236.000
Lønninger -474.000 -557.000 -433.000 -361.000 -256.000
Avskrivning -75.000 -58.000 -47.000 -27.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -334.000 -512.000 -493.000 -229.000
Driftskostnader -1.600.000 -1.756.000 -2.284.000 -1.533.000 -730.000
Driftsresultat -106.000 -554.000 278.000 157.000 183.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -7.000 -1.000 0 0
Finans -6.000 -7.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 -558.000 214.000 118.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 225.000 197.000 99.000 126.000
Sum varige driftsmidler 125.000 225.000 197.000 99.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 0 1.000
Sum anleggsmidler 125.000 241.000 213.000 99.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 65.000 307.000 1.000 388.000
Andre fordringer 5.000 13.000 163.000 25.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 25.000 149.000 451.000 15.000
Sum omløpsmidler 144.000 102.000 619.000 477.000 436.000
Sum eiendeler 269.000 343.000 832.000 576.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 10.000 569.000 355.000 237.000
Sum egenkapital -78.000 34.000 592.000 378.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 80.000 2.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 169.000 40.000 24.000 95.000 212.000
Betalbar skatt 0 63.000 38.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 51.000 84.000 18.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 139.000 66.000 46.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 285.000 230.000 237.000 197.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 344.000 832.000 577.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -141.000 -128.000 382.000 280.000 134.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 2.6 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 2.6 2.4 1.4
Soliditet -29.0 9.9 71.2 65.6 46.2
Resultatgrad -7.1 -46.1 10.8 9.3 2
Rentedekningsgrad -17.7 -79.1 2
Gjeldsgrad -4.4 9.1 0.4 0.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -39.4 33.5 27.3 32.5
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2021
PROKURA
LANGELAND FELLE NILS OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex