Ms Haugen AS
Juridisk navn:  Ms Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41646990
Fanahammeren 7B c/o Johnny Haugen Krokenes Fax:
5244 Fana 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 986558721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/13/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.31%
Resultat  
  
113.15%
Egenkapital  
  
70.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.646.000 3.162.000 2.506.000 2.161.000 3.021.000
Resultat: 616.000 289.000 -428.000 -1.029.000 147.000
Egenkapital: -253.000 -869.000 -1.157.000 -730.000 299.000
Regnskap for  Ms Haugen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.646.000 3.162.000 2.506.000 2.161.000 3.021.000
Driftskostnader -2.777.000 -2.615.000 -2.701.000 -3.022.000 -2.755.000
Driftsresultat 869.000 547.000 -195.000 -861.000 267.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -255.000 -259.000 -233.000 -169.000 -122.000
Finans -252.000 -258.000 -232.000 -168.000 -120.000
Resultat før skatt 616.000 289.000 -428.000 -1.029.000 147.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 616.000 289.000 -428.000 -1.029.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.211.000 6.371.000 6.707.000 6.968.000 4.939.000
Sum omløpsmidler 2.552.000 73.000 45.000 196.000 334.000
Sum eiendeler 6.763.000 6.444.000 6.752.000 7.164.000 5.273.000
Sum opptjent egenkapital -353.000 -969.000 -1.257.000 -830.000 0
Sum egenkapital -253.000 -869.000 -1.157.000 -730.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 6.097.000 5.923.000 6.571.000 6.383.000 4.474.000
Sum kortsiktig gjeld 919.000 1.389.000 1.338.000 1.510.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 6.763.000 6.443.000 6.752.000 7.163.000 5.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.231.000 3.162.000 2.486.000 2.161.000 3.021.000
Andre inntekter 414.000 0 20.000 0 0
Driftsinntekter 3.646.000 3.162.000 2.506.000 2.161.000 3.021.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -675.000 -872.000 -660.000 -743.000 -872.000
Avskrivning -490.000 -595.000 -657.000 -573.000 -570.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.612.000 -1.148.000 -1.384.000 -1.706.000 -1.313.000
Driftskostnader -2.777.000 -2.615.000 -2.701.000 -3.022.000 -2.755.000
Driftsresultat 869.000 547.000 -195.000 -861.000 267.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -255.000 -259.000 -233.000 -169.000 -122.000
Finans -252.000 -258.000 -232.000 -168.000 -120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 616.000 289.000 -428.000 -1.029.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Fast eiendom 976.000 565.000 565.000 0 0
Maskiner anlegg 3.000 6.000 9.000 12.000
Driftsløsøre 126.000 141.000 207.000 471.000 560.000
Sum varige driftsmidler 3.111.000 5.271.000 5.607.000 5.868.000 3.839.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.211.000 6.371.000 6.707.000 6.968.000 4.939.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 0 0 0 0
Andre fordringer 46.000 44.000 195.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.527.000 26.000 0 1.000 268.000
Sum omløpsmidler 2.552.000 73.000 45.000 196.000 334.000
Sum eiendeler 6.763.000 6.444.000 6.752.000 7.164.000 5.273.000
Sum opptjent egenkapital -353.000 -969.000 -1.257.000 -830.000 0
Sum egenkapital -253.000 -869.000 -1.157.000 -730.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 702.000 737.000 461.000 535.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.097.000 5.923.000 6.571.000 6.383.000 4.474.000
Leverandørgjeld 12.000 59.000 341.000 567.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 185.000 133.000 1.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 408.000 403.000 407.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 919.000 1.389.000 1.338.000 1.510.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 6.763.000 6.443.000 6.752.000 7.163.000 5.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.633.000 -1.316.000 -1.293.000 -1.314.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 2.8 0.1 0 0.1 0.7
Likviditetsgrad 2 2.8 0.1 0 0.1 0.7
Soliditet -3.7 -13.5 -17.1 -10.2 5.7
Resultatgrad 23.8 17.3 -7.8 -39.8 8.8
Rentedekningsgrad 3.4 2.1 -0.8 -5.1 2.2
Gjeldsgrad -27.7 -8.4 -6.8 -10.8 16.6
Total kapitalrentabilitet 12.9 8.5 -2.9 5.1
Signatur
26.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex