Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motor Forum AS
Juridisk navn:  Motor Forum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55526000
Postboks 93 Bønes Øvre Kråkenes 51 Fax: 55526001
5849 Bergen 5152 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 931806858
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 4/3/1981 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bilhuset kråkenes as
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.95%
Resultat  
  
-29.5%
Egenkapital  
  
20.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 297.984.000 307.049.000 270.671.000 314.215.000 292.005.000
Resultat: 7.136.000 10.122.000 10.027.000 16.817.000 15.949.000
Egenkapital: 19.877.000 16.530.000 13.870.000 12.854.000 10.798.000
Regnskap for  Motor Forum AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 297.984.000 307.049.000 270.671.000 314.215.000 292.005.000
Driftskostnader -290.586.000 -296.607.000 -260.365.000 -297.221.000 -275.893.000
Driftsresultat 7.399.000 10.442.000 10.304.000 16.995.000 16.112.000
Finansinntekter 88.000 70.000 74.000 63.000 96.000
Finanskostnader -351.000 -390.000 -352.000 -241.000 -259.000
Finans -263.000 -320.000 -278.000 -178.000 -163.000
Resultat før skatt 7.136.000 10.122.000 10.027.000 16.817.000 15.949.000
Skattekostnad -1.557.000 -2.336.000 -2.400.000 -4.196.000 -4.300.000
Årsresultat 5.578.000 7.787.000 7.627.000 12.620.000 11.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.396.000 17.191.000 13.516.000 14.768.000 10.900.000
Sum omløpsmidler 31.564.000 48.928.000 41.953.000 32.648.000 32.294.000
Sum eiendeler 49.960.000 66.119.000 55.469.000 47.416.000 43.194.000
Sum opptjent egenkapital 16.877.000 13.530.000 10.870.000 9.854.000 7.798.000
Sum egenkapital 19.877.000 16.530.000 13.870.000 12.854.000 10.798.000
Sum langsiktig gjeld 1.982.000 2.434.000 2.199.000 1.832.000 2.228.000
Sum kortsiktig gjeld 28.101.000 47.155.000 39.400.000 32.730.000 30.168.000
Sum gjeld og egenkapital 49.960.000 66.119.000 55.469.000 47.416.000 43.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.561.000 304.541.000 268.050.000 311.931.000 289.774.000
Andre inntekter 3.424.000 2.508.000 2.620.000 2.285.000 2.231.000
Driftsinntekter 297.984.000 307.049.000 270.671.000 314.215.000 292.005.000
Varekostnad -224.866.000 -234.777.000 -207.935.000 -246.893.000 -229.190.000
Lønninger -39.545.000 -37.340.000 -32.758.000 -32.717.000 -29.767.000
Avskrivning -4.061.000 -3.770.000 -3.380.000 -2.760.000 -2.288.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.114.000 -20.720.000 -16.292.000 -14.851.000 -14.648.000
Driftskostnader -290.586.000 -296.607.000 -260.365.000 -297.221.000 -275.893.000
Driftsresultat 7.399.000 10.442.000 10.304.000 16.995.000 16.112.000
Finansinntekter 88.000 70.000 74.000 63.000 96.000
Finanskostnader -351.000 -390.000 -352.000 -241.000 -259.000
Finans -263.000 -320.000 -278.000 -178.000 -163.000
Konsernbidrag -2.031.000 -4.666.000 -6.016.000 -9.614.000 -8.759.000
Utbytte -201.000 -461.000 -595.000 -951.000 -866.000
Årsresultat 5.578.000 7.787.000 7.627.000 12.620.000 11.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 40.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.239.000 17.167.000 13.492.000 14.719.000 10.811.000
Sum varige driftsmidler 18.239.000 17.167.000 13.492.000 14.719.000 10.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 157.000 24.000 24.000 49.000 49.000
Sum anleggsmidler 18.396.000 17.191.000 13.516.000 14.768.000 10.900.000
Varebeholdning 19.001.000 26.990.000 24.828.000 21.735.000 24.954.000
Kundefordringer 7.794.000 14.879.000 12.901.000 6.767.000 4.174.000
Andre fordringer 4.720.000 6.990.000 3.895.000 3.908.000 3.065.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 68.000 329.000 238.000 101.000
Sum omløpsmidler 31.564.000 48.928.000 41.953.000 32.648.000 32.294.000
Sum eiendeler 49.960.000 66.119.000 55.469.000 47.416.000 43.194.000
Sum opptjent egenkapital 16.877.000 13.530.000 10.870.000 9.854.000 7.798.000
Sum egenkapital 19.877.000 16.530.000 13.870.000 12.854.000 10.798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.982.000 2.434.000 2.199.000 1.832.000 2.228.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.982.000 2.434.000 2.199.000 1.832.000 2.228.000
Leverandørgjeld 1.220.000 2.041.000 2.518.000 1.656.000 1.595.000
Betalbar skatt 749.000 1.130.000 660.000 656.000 938.000
Skyldig offentlige avgifter 5.185.000 6.481.000 6.230.000 7.360.000 7.445.000
Utbytte -201.000 -461.000 -595.000 -951.000 -866.000
Annen kortsiktig gjeld 20.947.000 37.503.000 29.992.000 23.059.000 20.189.000
Sum kortsiktig gjeld 28.101.000 47.155.000 39.400.000 32.730.000 30.168.000
Sum gjeld og egenkapital 49.960.000 66.119.000 55.469.000 47.416.000 43.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.463.000 1.773.000 2.553.000 -82.000 2.126.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Soliditet 39.8 2 2 27.1 25.0
Resultatgrad 2.5 3.4 3.8 5.4 5.5
Rentedekningsgrad 21.1 26.8 29.3 70.5 62.6
Gjeldsgrad 1.5 3 3 2.7 3.0
Total kapitalrentabilitet 1 15.9 18.7 3 37.5
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR
BRASK RUSTAD MAGNUS
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex