Motell Nor Kro AS
Juridisk navn:  Motell Nor Kro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32067340
Bromma Bromma Fax: 32071499
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 963932138
Aksjekapital: 398.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 11/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Nesbyen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.48%
Resultat  
  
140.93%
Egenkapital  
  
55.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.837.000 10.806.000 10.918.000 10.937.000 10.560.000
Resultat: 219.000 -535.000 -204.000 -35.000 -87.000
Egenkapital: -175.000 -394.000 -157.000 48.000 83.000
Regnskap for  Motell Nor Kro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.837.000 10.806.000 10.918.000 10.937.000 10.560.000
Driftskostnader -7.579.000 -11.279.000 -11.111.000 -10.959.000 -10.629.000
Driftsresultat 258.000 -472.000 -194.000 -23.000 -69.000
Finansinntekter 0 20.000 19.000 21.000
Finanskostnader -39.000 -63.000 -30.000 -31.000 -38.000
Finans -39.000 -63.000 -10.000 -12.000 -17.000
Resultat før skatt 219.000 -535.000 -204.000 -35.000 -87.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 -535.000 -204.000 -35.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 520.000 1.000.000 1.057.000 914.000 977.000
Sum omløpsmidler 743.000 916.000 819.000 902.000 750.000
Sum eiendeler 1.263.000 1.916.000 1.876.000 1.816.000 1.727.000
Sum opptjent egenkapital -573.000 -792.000 -257.000 -52.000 -17.000
Sum egenkapital -175.000 -394.000 -157.000 48.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 97.000 158.000 273.000 381.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 1.341.000 2.151.000 1.760.000 1.388.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 1.263.000 1.915.000 1.876.000 1.817.000 1.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.845.000 9.821.000 10.123.000 10.016.000 9.547.000
Andre inntekter 992.000 986.000 795.000 920.000 1.013.000
Driftsinntekter 7.837.000 10.806.000 10.918.000 10.937.000 10.560.000
Varekostnad -2.022.000 -3.279.000 -3.102.000 -3.263.000 -3.113.000
Lønninger -3.205.000 -5.053.000 -5.263.000 -4.887.000 -4.856.000
Avskrivning -111.000 -106.000 -91.000 -82.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.241.000 -2.841.000 -2.655.000 -2.727.000 -2.583.000
Driftskostnader -7.579.000 -11.279.000 -11.111.000 -10.959.000 -10.629.000
Driftsresultat 258.000 -472.000 -194.000 -23.000 -69.000
Finansinntekter 0 20.000 19.000 21.000
Finanskostnader -39.000 -63.000 -30.000 -31.000 -38.000
Finans -39.000 -63.000 -10.000 -12.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 -535.000 -204.000 -35.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 515.000 626.000 615.000 492.000 574.000
Sum varige driftsmidler 515.000 626.000 615.000 492.000 574.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 374.000 442.000 422.000 403.000
Sum anleggsmidler 520.000 1.000.000 1.057.000 914.000 977.000
Varebeholdning 182.000 260.000 251.000 229.000 198.000
Kundefordringer 111.000 107.000 70.000 109.000 52.000
Andre fordringer 300.000 420.000 447.000 470.000 447.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 130.000 51.000 94.000 53.000
Sum omløpsmidler 743.000 916.000 819.000 902.000 750.000
Sum eiendeler 1.263.000 1.916.000 1.876.000 1.816.000 1.727.000
Sum opptjent egenkapital -573.000 -792.000 -257.000 -52.000 -17.000
Sum egenkapital -175.000 -394.000 -157.000 48.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 303.000 652.000 278.000 0 75.000
Sum langsiktig gjeld 97.000 158.000 273.000 381.000 382.000
Leverandørgjeld 235.000 673.000 567.000 529.000 319.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 283.000 364.000 205.000 231.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 520.000 462.000 709.000 628.000 631.000
Sum kortsiktig gjeld 1.341.000 2.151.000 1.760.000 1.388.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 1.263.000 1.915.000 1.876.000 1.817.000 1.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -598.000 -1.235.000 -941.000 -486.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4
Soliditet -13.9 -20.6 -8.4 2.6 4.8
Resultatgrad 3.3 -4.4 -1.8 -0.2 -0.7
Rentedekningsgrad 6.6 -7.5 -6.5 -0.7 -1.8
Gjeldsgrad -8.2 -5.9 -12.9 36.9 19.8
Total kapitalrentabilitet 20.4 -24.6 -9.3 -0.2 -2.8
Signatur
10.01.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex