Moss Hotel AS
Juridisk navn:  Moss Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69202400
Thorvald Meyers Gate 64 Dronningens Gate 21 Fax: 69251333
0552 Oslo 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 914413362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.42%
Resultat  
  
1.25%
Egenkapital  
  
1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.299.000 2.332.000 2.299.000 2.460.000 2.547.000
Resultat: 810.000 800.000 3.152.000 1.169.000 1.082.000
Egenkapital: 3.145.000 3.097.000 3.018.000 3.018.000 2.990.000
Regnskap for  Moss Hotel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.299.000 2.332.000 2.299.000 2.460.000 2.547.000
Driftskostnader -1.512.000 -1.554.000 761.000 -1.384.000 -1.513.000
Driftsresultat 787.000 778.000 3.061.000 1.076.000 1.033.000
Finansinntekter 23.000 22.000 341.000 337.000 309.000
Finanskostnader 0 0 -250.000 -244.000 -261.000
Finans 23.000 22.000 91.000 93.000 48.000
Resultat før skatt 810.000 800.000 3.152.000 1.169.000 1.082.000
Skattekostnad -14.000 5.000 -500.000 -11.000 -15.000
Årsresultat 796.000 806.000 2.652.000 1.158.000 1.067.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.339.000 11.035.000 10.917.000 10.247.000 9.820.000
Sum omløpsmidler 113.000 128.000 120.000 126.000 419.000
Sum eiendeler 11.452.000 11.163.000 11.037.000 10.373.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 3.045.000 2.997.000 2.918.000 2.918.000 2.890.000
Sum egenkapital 3.145.000 3.097.000 3.018.000 3.018.000 2.990.000
Sum langsiktig gjeld 505.000 491.000 497.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.802.000 7.574.000 7.522.000 7.355.000 7.249.000
Sum gjeld og egenkapital 11.452.000 11.162.000 11.037.000 10.373.000 10.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.299.000 2.332.000 2.299.000 2.460.000 2.547.000
Driftsinntekter 2.299.000 2.332.000 2.299.000 2.460.000 2.547.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -53.000 -53.000 2.034.000 -105.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.459.000 -1.501.000 -1.273.000 -1.279.000 -1.402.000
Driftskostnader -1.512.000 -1.554.000 761.000 -1.384.000 -1.513.000
Driftsresultat 787.000 778.000 3.061.000 1.076.000 1.033.000
Finansinntekter 23.000 22.000 341.000 337.000 309.000
Finanskostnader 0 0 -250.000 -244.000 -261.000
Finans 23.000 22.000 91.000 93.000 48.000
Konsernbidrag -748.000 -726.000 -2.652.000 -1.130.000 -1.032.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 796.000 806.000 2.652.000 1.158.000 1.067.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 14.000
Fast eiendom 5.057.000 5.110.000 5.163.000 3.129.000 3.234.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.057.000 5.110.000 5.163.000 3.129.000 3.234.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.282.000 5.925.000 5.754.000 7.115.000 6.572.000
Sum anleggsmidler 11.339.000 11.035.000 10.917.000 10.247.000 9.820.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 108.000 53.000 42.000 16.000
Andre fordringer 1.000 3.000 0 0 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 17.000 67.000 83.000 241.000
Sum omløpsmidler 113.000 128.000 120.000 126.000 419.000
Sum eiendeler 11.452.000 11.163.000 11.037.000 10.373.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 3.045.000 2.997.000 2.918.000 2.918.000 2.890.000
Sum egenkapital 3.145.000 3.097.000 3.018.000 3.018.000 2.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 505.000 491.000 497.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 505.000 491.000 497.000 0 0
Leverandørgjeld 260.000 286.000 228.000 284.000 390.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 5.000 33.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.542.000 7.289.000 7.289.000 7.039.000 6.815.000
Sum kortsiktig gjeld 7.802.000 7.574.000 7.522.000 7.355.000 7.249.000
Sum gjeld og egenkapital 11.452.000 11.162.000 11.037.000 10.373.000 10.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.689.000 -7.446.000 -7.402.000 -7.229.000 -6.830.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 27.5 27.7 27.3 29.1 29.2
Resultatgrad 34.2 33.4 133.1 43.7 40.6
Rentedekningsgrad 12.2 4.4 5.1
Gjeldsgrad 2.6 2.6 2.7 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 7.2 30.8 13.6 13.1
Signatur
19.05.2008
EGIL ERLING HESLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex