Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moskenesstraumen Ltd
Juridisk navn:  Moskenesstraumen Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92655953
Marikovneset 50 Marikovneset 50 Fax:
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 989689835
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/4/2006 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.3%
Resultat  
  
-5750%
Egenkapital  
  
-16.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 540.000 786.000 25.000 718.000 967.000
Resultat: -117.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Egenkapital: -981.000 -845.000 -841.000 -708.000 -1.092.000
Regnskap for  Moskenesstraumen Ltd
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 540.000 786.000 25.000 718.000 967.000
Driftskostnader -656.000 -788.000 -157.000 -306.000 -461.000
Driftsresultat -116.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -117.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 5.000 8.000 43.000
Sum omløpsmidler 141.000 349.000 237.000 604.000 310.000
Sum eiendeler 141.000 352.000 242.000 612.000 353.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -845.000 -841.000 -708.000 -1.092.000
Sum egenkapital -981.000 -845.000 -841.000 -708.000 -1.092.000
Sum langsiktig gjeld 360.000 360.000 359.000 359.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 837.000 724.000 960.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 352.000 242.000 611.000 353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 540.000 786.000 25.000 718.000 967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 540.000 786.000 25.000 718.000 967.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -170.000 -255.000 0 0 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -486.000 -533.000 -157.000 -306.000 -451.000
Driftskostnader -656.000 -788.000 -157.000 -306.000 -461.000
Driftsresultat -116.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -2.000 -133.000 412.000 506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 5.000 8.000 16.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 5.000 8.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 27.000
Sum anleggsmidler 0 3.000 5.000 8.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 69.000 69.000 69.000 69.000 138.000
Andre fordringer 27.000 27.000 97.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 252.000 71.000 508.000 173.000
Sum omløpsmidler 141.000 349.000 237.000 604.000 310.000
Sum eiendeler 141.000 352.000 242.000 612.000 353.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -845.000 -841.000 -708.000 -1.092.000
Sum egenkapital -981.000 -845.000 -841.000 -708.000 -1.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 360.000 360.000 359.000 359.000 359.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 171.000 -12.000 149.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 722.000 666.000 737.000 811.000 1.059.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 837.000 724.000 960.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 352.000 242.000 611.000 353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -621.000 -488.000 -487.000 -356.000 -776.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3
Soliditet -695.7 -240.1 -347.5 -115.9 -309.3
Resultatgrad -21.5 -0.3 57.4 52.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.3 -1.9 -1.3
Total kapitalrentabilitet -82.3 -0.6 67.4 143.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex