Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moskenes Torsk As
Juridisk navn:  Moskenes Torsk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76091385
Julianus Holms Veg 28 Julianus Holms Veg 28 Fax:
7041 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997117034
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.81%
Resultat  
  
-142.03%
Egenkapital  
  
-20.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.868.000 17.760.000 13.629.000 14.595.000 11.014.000
Resultat: -2.104.000 5.006.000 329.000 1.833.000 -1.373.000
Egenkapital: 6.463.000 8.105.000 18.087.000 17.804.000 16.393.000
Regnskap for  Moskenes Torsk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.868.000 17.760.000 13.629.000 14.595.000 11.014.000
Driftskostnader -11.820.000 -11.228.000 -12.076.000 -12.031.000 -11.439.000
Driftsresultat -951.000 6.532.000 1.552.000 2.563.000 -425.000
Finansinntekter 182.000 87.000 215.000 176.000 126.000
Finanskostnader -1.336.000 -1.612.000 -1.438.000 -906.000 -1.073.000
Finans -1.154.000 -1.525.000 -1.223.000 -730.000 -947.000
Resultat før skatt -2.104.000 5.006.000 329.000 1.833.000 -1.373.000
Skattekostnad 462.000 -1.088.000 -46.000 -422.000 439.000
Årsresultat -1.642.000 3.918.000 283.000 1.411.000 -934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.474.000 30.529.000 42.699.000 37.899.000 31.033.000
Sum omløpsmidler 9.354.000 16.598.000 10.970.000 10.953.000 11.519.000
Sum eiendeler 37.828.000 47.127.000 53.669.000 48.852.000 42.552.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 3.918.000 9.674.000 9.391.000 7.980.000
Sum egenkapital 6.463.000 8.105.000 18.087.000 17.804.000 16.393.000
Sum langsiktig gjeld 29.473.000 33.471.000 32.520.000 23.777.000 21.786.000
Sum kortsiktig gjeld 1.892.000 5.551.000 3.062.000 7.271.000 4.374.000
Sum gjeld og egenkapital 37.828.000 47.127.000 53.669.000 48.852.000 42.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.868.000 13.873.000 13.722.000 14.578.000 10.957.000
Andre inntekter 0 3.887.000 -92.000 17.000 57.000
Driftsinntekter 10.868.000 17.760.000 13.629.000 14.595.000 11.014.000
Varekostnad -1.672.000 0 0 0 0
Lønninger -5.942.000 -4.940.000 -5.292.000 -6.122.000 -4.426.000
Avskrivning -2.199.000 -2.241.000 -2.325.000 -2.156.000 -2.107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.007.000 -4.047.000 -4.459.000 -3.753.000 -4.906.000
Driftskostnader -11.820.000 -11.228.000 -12.076.000 -12.031.000 -11.439.000
Driftsresultat -951.000 6.532.000 1.552.000 2.563.000 -425.000
Finansinntekter 182.000 87.000 215.000 176.000 126.000
Finanskostnader -1.336.000 -1.612.000 -1.438.000 -906.000 -1.073.000
Finans -1.154.000 -1.525.000 -1.223.000 -730.000 -947.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.642.000 3.918.000 283.000 1.411.000 -934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.980.000 20.483.000 29.986.000 21.489.000 13.198.000
Fast eiendom 0 0 0 2.587.000 2.720.000
Maskiner anlegg 503.000 671.000 1.025.000 1.106.000 1.014.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.494.000 10.046.000 12.697.000 15.836.000 17.261.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 575.000 575.000
Sum anleggsmidler 28.474.000 30.529.000 42.699.000 37.899.000 31.033.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.925.000 0 0 0
Andre fordringer 7.781.000 387.000 9.477.000 9.503.000 9.530.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.573.000 2.287.000 1.493.000 1.450.000 1.989.000
Sum omløpsmidler 9.354.000 16.598.000 10.970.000 10.953.000 11.519.000
Sum eiendeler 37.828.000 47.127.000 53.669.000 48.852.000 42.552.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 3.918.000 9.674.000 9.391.000 7.980.000
Sum egenkapital 6.463.000 8.105.000 18.087.000 17.804.000 16.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.334.000 1.796.000 1.397.000 1.606.000 1.184.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 252.000 0
Sum langsiktig gjeld 29.473.000 33.471.000 32.520.000 23.777.000 21.786.000
Leverandørgjeld 193.000 0 537.000 353.000 30.000
Betalbar skatt 0 689.000 255.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.296.000 3.006.000 1.495.000 1.882.000 1.002.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 403.000 1.856.000 774.000 4.785.000 3.341.000
Sum kortsiktig gjeld 1.892.000 5.551.000 3.062.000 7.271.000 4.374.000
Sum gjeld og egenkapital 37.828.000 47.127.000 53.669.000 48.852.000 42.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.462.000 11.047.000 7.908.000 3.682.000 7.145.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3 3.6 1.5 2.6
Likviditetsgrad 2 4.9 3 3.6 1.5 2.7
Soliditet 17.1 17.2 33.7 36.4 38.5
Resultatgrad -8.8 36.8 11.4 17.6 -3.9
Rentedekningsgrad -0.7 4.1 1.1 2.8 -0.3
Gjeldsgrad 4.9 4.8 2 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 1 3.3 5.6 -0.7
Signatur
12.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex