Moro Kystfiske As
Juridisk navn:  Moro Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Roy Kristensen Steinveien 2 Villaveien 6 Fax:
8149 Neverdal 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 919554010
Aksjekapital: 4.080.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
170.75%
Resultat  
  
16.98%
Egenkapital  
  
-82.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 3.268.000 1.207.000 18.000
Resultat: -440.000 -530.000 -80.000
Egenkapital: -760.000 -417.000 -2.000
Regnskap for  Moro Kystfiske As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.268.000 1.207.000 18.000
Driftskostnader -2.887.000 -1.557.000 -98.000
Driftsresultat 381.000 -350.000 -80.000
Finansinntekter 22.000 1.000 0
Finanskostnader -843.000 -181.000 0
Finans -821.000 -180.000 0
Resultat før skatt -440.000 -530.000 -80.000
Skattekostnad 97.000 115.000 18.000
Årsresultat -343.000 -415.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.442.000 27.073.000 3.811.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 800.000 960.000
Sum eiendeler 25.588.000 27.873.000 4.771.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -477.000 -62.000
Sum egenkapital -760.000 -417.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 25.431.000 27.466.000 1.270.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 824.000 3.503.000
Sum gjeld og egenkapital 25.588.000 27.873.000 4.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.172.000 1.000.000 18.000
Andre inntekter 96.000 207.000 0
Driftsinntekter 3.268.000 1.207.000 18.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -768.000 -542.000 0
Avskrivning -962.000 -141.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.157.000 -874.000 -43.000
Driftskostnader -2.887.000 -1.557.000 -98.000
Driftsresultat 381.000 -350.000 -80.000
Finansinntekter 22.000 1.000 0
Finanskostnader -843.000 -181.000 0
Finans -821.000 -180.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -343.000 -415.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.830.000 7.733.000 1.118.000
Fast eiendom 0 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.534.000 1.460.000 280.000
Sum varige driftsmidler 16.562.000 19.340.000 2.693.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 24.442.000 27.073.000 3.811.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 66.000 0 0
Andre fordringer 94.000 68.000 957.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 986.000 732.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 800.000 960.000
Sum eiendeler 25.588.000 27.873.000 4.771.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -477.000 -62.000
Sum egenkapital -760.000 -417.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.431.000 27.466.000 1.270.000
Leverandørgjeld 66.000 312.000 3.503.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 303.000 195.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 548.000 317.000 0
Sum kortsiktig gjeld 917.000 824.000 3.503.000
Sum gjeld og egenkapital 25.588.000 27.873.000 4.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 -24.000 -2.543.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.3
Soliditet -1.5
Resultatgrad 11.7 -444.4
Rentedekningsgrad 0.5 -1.9
Gjeldsgrad -34.7 -67.8 -2386.5
Total kapitalrentabilitet 1.6 -1.3 -1.7
Signatur
25.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex