Mono AS
Juridisk navn:  Mono AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22088888
Ole Deviks Vei 6C Ole Deviks Vei 6C Fax: 22088889
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948659514
Aksjekapital: 2.433.686 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/22/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Frem Revisjon As
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.34%
Resultat  
  
139.75%
Egenkapital  
  
15.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 45.819.000 44.337.000 51.038.000 44.360.000 59.527.000
Resultat: 3.764.000 1.570.000 1.566.000 1.748.000 1.039.000
Egenkapital: 22.258.000 19.323.000 18.101.000 16.880.000 14.263.000
Regnskap for  Mono AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 45.819.000 44.337.000 51.038.000 44.360.000 59.527.000
Driftskostnader -41.732.000 -42.393.000 -49.174.000 -42.101.000 -58.008.000
Driftsresultat 4.087.000 1.945.000 1.863.000 2.259.000 1.518.000
Finansinntekter 116.000 138.000 137.000 181.000 263.000
Finanskostnader -438.000 -513.000 -434.000 -692.000 -743.000
Finans -322.000 -375.000 -297.000 -511.000 -480.000
Resultat før skatt 3.764.000 1.570.000 1.566.000 1.748.000 1.039.000
Skattekostnad -829.000 -348.000 -346.000 -431.000 -315.000
Årsresultat 2.935.000 1.222.000 1.220.000 1.317.000 724.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.687.000 7.688.000 7.312.000 7.558.000 8.491.000
Sum omløpsmidler 39.767.000 42.563.000 39.260.000 33.183.000 37.740.000
Sum eiendeler 47.454.000 50.251.000 46.572.000 40.741.000 46.231.000
Sum opptjent egenkapital 18.029.000 15.094.000 13.872.000 12.652.000 11.335.000
Sum egenkapital 22.258.000 19.323.000 18.101.000 16.880.000 14.263.000
Sum langsiktig gjeld 8.561.000 12.702.000 12.476.000 13.533.000 18.570.000
Sum kortsiktig gjeld 16.634.000 18.227.000 15.995.000 10.327.000 13.398.000
Sum gjeld og egenkapital 47.453.000 50.252.000 46.572.000 40.741.000 46.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.819.000 44.337.000 51.038.000 44.360.000 59.527.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 45.819.000 44.337.000 51.038.000 44.360.000 59.527.000
Varekostnad -32.067.000 -32.248.000 -37.818.000 -31.711.000 -44.619.000
Lønninger -3.376.000 -3.986.000 -3.613.000 -4.437.000 -5.075.000
Avskrivning -32.000 -31.000 -37.000 -45.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.257.000 -6.128.000 -7.706.000 -5.908.000 -8.238.000
Driftskostnader -41.732.000 -42.393.000 -49.174.000 -42.101.000 -58.008.000
Driftsresultat 4.087.000 1.945.000 1.863.000 2.259.000 1.518.000
Finansinntekter 116.000 138.000 137.000 181.000 263.000
Finanskostnader -438.000 -513.000 -434.000 -692.000 -743.000
Finans -322.000 -375.000 -297.000 -511.000 -480.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.935.000 1.222.000 1.220.000 1.317.000 724.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 999.000 631.000 226.000 572.000 1.392.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 95.000 77.000 108.000 108.000 35.000
Driftsløsøre 1.086.000 961.000 651.000 598.000 414.000
Sum varige driftsmidler 1.181.000 1.038.000 759.000 706.000 449.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.507.000 6.019.000 6.328.000 6.281.000 6.650.000
Sum anleggsmidler 7.687.000 7.688.000 7.312.000 7.558.000 8.491.000
Varebeholdning 18.198.000 13.377.000 17.825.000 18.040.000 16.091.000
Kundefordringer 12.002.000 15.004.000 14.972.000 12.783.000 13.575.000
Andre fordringer 6.913.000 1.704.000 1.657.000 2.024.000 356.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.653.000 12.479.000 4.805.000 335.000 7.718.000
Sum omløpsmidler 39.767.000 42.563.000 39.260.000 33.183.000 37.740.000
Sum eiendeler 47.454.000 50.251.000 46.572.000 40.741.000 46.231.000
Sum opptjent egenkapital 18.029.000 15.094.000 13.872.000 12.652.000 11.335.000
Sum egenkapital 22.258.000 19.323.000 18.101.000 16.880.000 14.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.561.000 12.702.000 12.476.000 13.533.000 18.570.000
Leverandørgjeld 9.432.000 11.139.000 9.283.000 6.797.000 5.096.000
Betalbar skatt 1.197.000 753.000 0 0 972.000
Skyldig offentlige avgifter 3.008.000 4.272.000 4.224.000 2.123.000 4.193.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.997.000 2.063.000 2.489.000 1.408.000 3.136.000
Sum kortsiktig gjeld 16.634.000 18.227.000 15.995.000 10.327.000 13.398.000
Sum gjeld og egenkapital 47.453.000 50.252.000 46.572.000 40.741.000 46.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.133.000 24.336.000 23.265.000 22.856.000 24.342.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.5 3.2 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.3 1.5 1.6
Soliditet 46.9 38.5 38.9 41.4 30.9
Resultatgrad 8.9 4.4 3.7 5.1 2.6
Rentedekningsgrad 9.3 3.8 4.3 3.3 2
Gjeldsgrad 1.1 1.6 1.6 1.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.9 4.1 4.3 6 3.9
Signatur
21.12.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
21.12.2021
Prokura hver for seg
Romen Terje
Prokura i fellesskap
Lande Ellen
Prokura i fellesskap
Hagen Ellen Jeanette
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex