Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moltustranda Vassverk Sa
Juridisk navn:  Moltustranda Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6076 Moltustranda 6076 Moltustranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 870059132
Aksjekapital: 872 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/31/1970
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Marika Jacobsen
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.51%
Resultat  
  
-543.73%
Egenkapital  
  
-21.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 732.000 1.153.000 895.000 901.000 790.000
Resultat: -1.167.000 263.000 -741.000 -190.000 -85.000
Egenkapital: 4.155.000 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000
Regnskap for  Moltustranda Vassverk Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 732.000 1.153.000 895.000 901.000 790.000
Driftskostnader -1.896.000 -891.000 -1.635.000 -1.053.000 -877.000
Driftsresultat -1.164.000 262.000 -740.000 -153.000 -88.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -39.000 -1.000
Finans -3.000 1.000 0 -38.000 3.000
Resultat før skatt -1.167.000 263.000 -741.000 -190.000 -85.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.167.000 263.000 -741.000 -190.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.409.000 2.608.000 2.897.000 3.103.000 2.286.000
Sum omløpsmidler 1.883.000 2.896.000 2.251.000 2.886.000 3.767.000
Sum eiendeler 4.292.000 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 4.441.000 4.178.000 4.918.000 5.109.000
Sum egenkapital 4.155.000 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136.000 181.000 98.000 219.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 4.292.000 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 732.000 1.153.000 895.000 901.000 790.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 732.000 1.153.000 895.000 901.000 790.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -143.000 -113.000 -130.000 -162.000 -118.000
Avskrivning -291.000 -289.000 -295.000 -271.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.462.000 -489.000 -1.210.000 -620.000 -525.000
Driftskostnader -1.896.000 -891.000 -1.635.000 -1.053.000 -877.000
Driftsresultat -1.164.000 262.000 -740.000 -153.000 -88.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -39.000 -1.000
Finans -3.000 1.000 0 -38.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.167.000 263.000 -741.000 -190.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Fast eiendom 2.359.000 2.558.000 2.847.000 3.045.000 2.221.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 2.359.000 2.558.000 2.847.000 3.053.000 2.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.409.000 2.608.000 2.897.000 3.103.000 2.286.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 131.000 362.000 565.000 1.306.000 65.000
Andre fordringer 5.000 28.000 48.000 3.000 513.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.747.000 2.505.000 1.638.000 1.577.000 3.188.000
Sum omløpsmidler 1.883.000 2.896.000 2.251.000 2.886.000 3.767.000
Sum eiendeler 4.292.000 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 4.441.000 4.178.000 4.918.000 5.109.000
Sum egenkapital 4.155.000 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 34.000 29.000 100.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 55.000 3.000 56.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 92.000 67.000 63.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 181.000 98.000 219.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 4.292.000 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.747.000 2.715.000 2.153.000 2.667.000 3.675.000
Likviditetsgrad 1 13.8 1 2 13.2 40.9
Likviditetsgrad 2 13.8 1 2 13.2 40.9
Soliditet 96.8 96.7 98.1 96.3 98.5
Resultatgrad -159.0 22.7 -82.7 -11.1
Rentedekningsgrad -388.0 -3.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -27.1 4.8 -14.4 -2.5 -1.4
Signatur
06.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex