Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moltustranda Vassverk Sa
Juridisk navn:  Moltustranda Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6076 Moltustranda 6076 Moltustranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 870059132
Aksjekapital: 872 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/31/1970
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Marika Jacobsen
Utvikling:
Omsetning  
  
28.83%
Resultat  
  
135.49%
Egenkapital  
  
5.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.153.000 895.000 901.000 790.000 962.000
Resultat: 263.000 -741.000 -190.000 -85.000 33.000
Egenkapital: 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000 6.045.000
Regnskap for  Moltustranda Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.153.000 895.000 901.000 790.000 962.000
Driftskostnader -891.000 -1.635.000 -1.053.000 -877.000 -935.000
Driftsresultat 262.000 -740.000 -153.000 -88.000 27.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -39.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -38.000 3.000 6.000
Resultat før skatt 263.000 -741.000 -190.000 -85.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 -741.000 -190.000 -85.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.608.000 2.897.000 3.103.000 2.286.000 2.082.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.251.000 2.886.000 3.767.000 4.035.000
Sum eiendeler 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000 6.117.000
Sum opptjent egenkapital 4.441.000 4.178.000 4.918.000 5.109.000 5.194.000
Sum egenkapital 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000 6.045.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 98.000 219.000 92.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000 6.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.153.000 895.000 901.000 790.000 962.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.153.000 895.000 901.000 790.000 962.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -113.000 -130.000 -162.000 -118.000 -86.000
Avskrivning -289.000 -295.000 -271.000 -234.000 -224.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -1.210.000 -620.000 -525.000 -625.000
Driftskostnader -891.000 -1.635.000 -1.053.000 -877.000 -935.000
Driftsresultat 262.000 -740.000 -153.000 -88.000 27.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -39.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -38.000 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 -741.000 -190.000 -85.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Fast eiendom 2.558.000 2.847.000 3.045.000 2.221.000 2.053.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000 15.000 29.000
Sum varige driftsmidler 2.558.000 2.847.000 3.053.000 2.236.000 2.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.608.000 2.897.000 3.103.000 2.286.000 2.082.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 362.000 565.000 1.306.000 65.000 167.000
Andre fordringer 28.000 48.000 3.000 513.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.505.000 1.638.000 1.577.000 3.188.000 3.846.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.251.000 2.886.000 3.767.000 4.035.000
Sum eiendeler 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000 6.117.000
Sum opptjent egenkapital 4.441.000 4.178.000 4.918.000 5.109.000 5.194.000
Sum egenkapital 5.322.000 5.049.000 5.770.000 5.961.000 6.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 29.000 100.000 73.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 3.000 56.000 6.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 67.000 63.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 98.000 219.000 92.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 5.504.000 5.148.000 5.989.000 6.053.000 6.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.715.000 2.153.000 2.667.000 3.675.000 3.963.000
Likviditetsgrad 1 1 2 13.2 40.9 56.0
Likviditetsgrad 2 1 2 13.2 40.9 56.1
Soliditet 96.7 98.1 96.3 98.5 98.8
Resultatgrad 22.7 -82.7 -11.1 2.8
Rentedekningsgrad -3.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.8 -14.4 -2.5 -1.4 0.5
Signatur
06.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex