Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mogm AS
Juridisk navn:  Mogm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90878211
Kurlandsåsen 37D Kurlandsåsen 37D Fax:
1479 Kurland 1479 Kurland
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 989276816
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.79%
Resultat  
  
-91.87%
Egenkapital  
  
4.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.022.000 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000
Resultat: 10.000 123.000 139.000 262.000 174.000
Egenkapital: 204.000 196.000 101.000 215.000 270.000
Regnskap for  Mogm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.022.000 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000
Driftskostnader -2.016.000 -1.657.000 -1.478.000 -1.529.000 -1.569.000
Driftsresultat 6.000 120.000 136.000 258.000 170.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 5.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 10.000 123.000 139.000 262.000 174.000
Skattekostnad -2.000 -28.000 -34.000 -68.000 -49.000
Årsresultat 8.000 95.000 106.000 195.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 68.000 84.000 106.000 132.000
Sum omløpsmidler 397.000 464.000 520.000 722.000 711.000
Sum eiendeler 448.000 532.000 604.000 828.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 96.000 1.000 115.000 170.000
Sum egenkapital 204.000 196.000 101.000 215.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 333.000 500.000 608.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 532.000 605.000 827.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.022.000 1.777.000 1.566.000 1.787.000 1.739.000
Andre inntekter 0 0 48.000 1.000 0
Driftsinntekter 2.022.000 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000
Varekostnad -512.000 -90.000 -89.000 -165.000 -81.000
Lønninger -1.097.000 -1.117.000 -928.000 -1.006.000 -1.106.000
Avskrivning -16.000 -17.000 -21.000 -26.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -433.000 -440.000 -349.000 -350.000
Driftskostnader -2.016.000 -1.657.000 -1.478.000 -1.529.000 -1.569.000
Driftsresultat 6.000 120.000 136.000 258.000 170.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 5.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -220.000 -250.000 -150.000
Årsresultat 8.000 95.000 106.000 195.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 68.000 84.000 106.000 132.000
Sum varige driftsmidler 51.000 68.000 84.000 106.000 132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 68.000 84.000 106.000 132.000
Varebeholdning 17.000 24.000 24.000 35.000 29.000
Kundefordringer 108.000 3.000 43.000 136.000 127.000
Andre fordringer 22.000 22.000 20.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 415.000 433.000 537.000 541.000
Sum omløpsmidler 397.000 464.000 520.000 722.000 711.000
Sum eiendeler 448.000 532.000 604.000 828.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 96.000 1.000 115.000 170.000
Sum egenkapital 204.000 196.000 101.000 215.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000
Leverandørgjeld 2.000 40.000 20.000 59.000 75.000
Betalbar skatt 3.000 29.000 34.000 69.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 170.000 132.000 113.000 148.000
Utbytte 0 0 -220.000 -250.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 93.000 95.000 95.000 117.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 333.000 500.000 608.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 532.000 605.000 827.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 131.000 20.000 114.000 143.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1 1.1 1.3
Soliditet 45.4 36.8 16.7 2 32.0
Resultatgrad 0.3 6.8 8.4 14.4 9.8
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 1.2 1.7 5 2.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 23.3 23.1 31.7 20.8
Signatur
13.02.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
MARTINSEN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex