Moen Borettslag
Juridisk navn:  Moen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
c/o Bori BBL Postboks 323 c/o Bori BBL Bjørnsons gate 35 Fax: 63890280
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 953071258
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 2/11/1980
Foretakstype: BRL
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
3.65%
Resultat  
  
76.03%
Egenkapital  
  
-168.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 539.000 520.000 484.000 407.000 407.000
Resultat: -280.000 -1.168.000 -577.000 82.000 122.000
Egenkapital: -114.000 166.000 1.333.000 1.910.000 1.828.000
Regnskap for  Moen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 539.000 520.000 484.000 407.000 407.000
Driftskostnader -752.000 -1.609.000 -1.030.000 -318.000 -277.000
Driftsresultat -214.000 -1.090.000 -547.000 88.000 130.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -80.000 -32.000 -8.000 -9.000
Finans -66.000 -77.000 -29.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt -280.000 -1.168.000 -577.000 82.000 122.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -280.000 -1.168.000 -577.000 82.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000
Sum omløpsmidler 1.103.000 1.448.000 2.637.000 587.000 518.000
Sum eiendeler 3.658.000 4.003.000 5.192.000 3.142.000 3.073.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 164.000 1.332.000 1.909.000 1.827.000
Sum egenkapital -114.000 166.000 1.333.000 1.910.000 1.828.000
Sum langsiktig gjeld 3.706.000 3.780.000 3.845.000 1.184.000 1.233.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 57.000 14.000 49.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 3.889.000 4.002.000 5.192.000 3.143.000 3.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 539.000 520.000 484.000 407.000 407.000
Driftsinntekter 539.000 520.000 484.000 407.000 407.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -34.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -718.000 -1.574.000 -995.000 -283.000 -242.000
Driftskostnader -752.000 -1.609.000 -1.030.000 -318.000 -277.000
Driftsresultat -214.000 -1.090.000 -547.000 88.000 130.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -80.000 -32.000 -8.000 -9.000
Finans -66.000 -77.000 -29.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -280.000 -1.168.000 -577.000 82.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000 2.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 4.000 21.000 8.000 15.000
Andre fordringer 46.000 42.000 0 31.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.042.000 1.402.000 2.616.000 548.000 501.000
Sum omløpsmidler 1.103.000 1.448.000 2.637.000 587.000 518.000
Sum eiendeler 3.658.000 4.003.000 5.192.000 3.142.000 3.073.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 164.000 1.332.000 1.909.000 1.827.000
Sum egenkapital -114.000 166.000 1.333.000 1.910.000 1.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.706.000 3.780.000 3.845.000 1.184.000 1.233.000
Leverandørgjeld 58.000 44.000 6.000 37.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 14.000 8.000 12.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 57.000 14.000 49.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 3.889.000 4.002.000 5.192.000 3.143.000 3.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.036.000 1.391.000 2.623.000 538.000 506.000
Likviditetsgrad 1 16.5 25.4 188.4 1 43.2
Likviditetsgrad 2 16.5 25.4 188.4 1 43.2
Soliditet -3.1 4.1 25.7 60.8 59.5
Resultatgrad -39.7 -209.6 - 21.6 31.9
Rentedekningsgrad -3.2 -13.6 -17.1 1 14.4
Gjeldsgrad -33.1 23.1 2.9 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.8 -27.2 -10.5 2.9 4.3
Signatur
19.07.2021
LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER
LAGETS FIRMA.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex