Moelven Are AS
Juridisk navn:  Moelven Are AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69836710
Spydebergveien 143 Fax: 69836730
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 839265832
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/6/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.87%
Resultat  
  
81.35%
Egenkapital  
  
3.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 447.000 21.011.000 107.966.000 113.934.000 113.359.000
Resultat: -298.000 -1.598.000 -11.433.000 2.213.000 136.000
Egenkapital: 47.345.000 45.799.000 42.962.000 51.757.000 52.306.000
Regnskap for  Moelven Are AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 447.000 21.011.000 107.966.000 113.934.000 113.359.000
Driftskostnader -888.000 -22.951.000 -119.364.000 -111.581.000 -113.161.000
Driftsresultat -442.000 -1.940.000 -11.398.000 2.351.000 198.000
Finansinntekter 146.000 338.000 49.000 7.000 9.000
Finanskostnader -2.000 5.000 -83.000 -145.000 -71.000
Finans 144.000 343.000 -34.000 -138.000 -62.000
Resultat før skatt -298.000 -1.598.000 -11.433.000 2.213.000 136.000
Skattekostnad 66.000 351.000 2.637.000 -381.000 125.000
Årsresultat -233.000 -1.246.000 -8.796.000 1.832.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000.000 15.833.000 17.000.000 25.292.000 28.032.000
Sum omløpsmidler 36.129.000 29.934.000 34.258.000 41.179.000 42.457.000
Sum eiendeler 51.129.000 45.767.000 51.258.000 66.471.000 70.489.000
Sum opptjent egenkapital 29.087.000 27.541.000 24.704.000 33.499.000 34.048.000
Sum egenkapital 47.345.000 45.799.000 42.962.000 51.757.000 52.306.000
Sum langsiktig gjeld 3.590.000 4.749.000 5.067.000 3.462.000 3.833.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 -4.780.000 3.230.000 11.252.000 14.351.000
Sum gjeld og egenkapital 51.129.000 45.768.000 51.259.000 66.471.000 70.490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 581.000 20.889.000 107.841.000 113.934.000 113.359.000
Andre inntekter -135.000 122.000 125.000 0 0
Driftsinntekter 447.000 21.011.000 107.966.000 113.934.000 113.359.000
Varekostnad -920.000 -71.369.000 -87.539.000 -89.711.000
Lønninger -671.000 -1.106.000 -13.589.000 -12.493.000 -11.904.000
Avskrivning -1.561.000 -2.626.000 -2.740.000 -2.945.000
Nedskrivning 1.869.000 -6.141.000 0 0
Andre driftskostnader -217.000 -594.000 -12.024.000 -8.809.000 -8.601.000
Driftskostnader -888.000 -22.951.000 -119.364.000 -111.581.000 -113.161.000
Driftsresultat -442.000 -1.940.000 -11.398.000 2.351.000 198.000
Finansinntekter 146.000 338.000 49.000 7.000 9.000
Finanskostnader -2.000 5.000 -83.000 -145.000 -71.000
Finans 144.000 343.000 -34.000 -138.000 -62.000
Konsernbidrag 1.779.000 4.083.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -233.000 -1.246.000 -8.796.000 1.832.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.000.000 14.649.000 15.000.000 18.664.000 19.618.000
Maskiner anlegg 1.184.000 2.000.000 6.628.000 8.414.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000.000 15.833.000 17.000.000 25.292.000 28.032.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000.000 15.833.000 17.000.000 25.292.000 28.032.000
Varebeholdning 0 18.321.000 32.706.000 32.568.000
Kundefordringer 33.000 368.000 4.130.000 4.100.000 5.276.000
Andre fordringer 36.096.000 29.566.000 11.803.000 4.354.000 3.085.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 19.000 8.000
Sum omløpsmidler 36.129.000 29.934.000 34.258.000 41.179.000 42.457.000
Sum eiendeler 51.129.000 45.767.000 51.258.000 66.471.000 70.489.000
Sum opptjent egenkapital 29.087.000 27.541.000 24.704.000 33.499.000 34.048.000
Sum egenkapital 47.345.000 45.799.000 42.962.000 51.757.000 52.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.590.000 4.749.000 5.067.000 3.462.000 3.833.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.132.000 979.000
Sum langsiktig gjeld 3.590.000 4.749.000 5.067.000 3.462.000 3.833.000
Leverandørgjeld 2.000 57.000 433.000 5.707.000 11.128.000
Betalbar skatt 0 658.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 64.000 353.000 409.000 393.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 -4.901.000 1.787.000 2.004.000 1.851.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 -4.780.000 3.230.000 11.252.000 14.351.000
Sum gjeld og egenkapital 51.129.000 45.768.000 51.259.000 66.471.000 70.490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.935.000 34.714.000 31.028.000 29.927.000 28.106.000
Likviditetsgrad 1 186.2 -6.3 10. 3.7 3
Likviditetsgrad 2 186.2 -6.3 4.9 0.8 0.7
Soliditet 92.6 100.1 83.8 77.9 74.2
Resultatgrad -98.9 -9.2 -10.6 2.1 0.2
Rentedekningsgrad -221.0 3 -137.3 16.2 2.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.6 -3.5 -22.1 3.5 0.3
Signatur
26.08.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex