Østlandsk Autoservice As & Østlandsk Bilsenter AS
Juridisk navn:  Mobile Sarpsborg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69158989
Postboks 18 Herbergveien 15 Fax: 69146051
1701 Sarpsborg 1710 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 960660463
Aksjekapital: 1.550.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/22/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.13%
Resultat  
  
-3.05%
Egenkapital  
  
1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 96.875.000 91.279.000 113.558.000 127.015.000 107.124.000
Resultat: -3.075.000 -2.984.000 -1.438.000 4.568.000 4.057.000
Egenkapital: 13.098.000 12.868.000 4.684.000 5.077.000 3.157.000
Regnskap for  Østlandsk Autoservice As & Østlandsk Bilsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 96.875.000 91.279.000 113.558.000 127.015.000 107.124.000
Driftskostnader -99.570.000 -93.613.000 -114.381.000 -122.064.000 -102.870.000
Driftsresultat -2.696.000 -2.334.000 -824.000 4.951.000 4.254.000
Finansinntekter 81.000 31.000 62.000 84.000 75.000
Finanskostnader -461.000 -682.000 -676.000 -468.000 -271.000
Finans -380.000 -651.000 -614.000 -384.000 -196.000
Resultat før skatt -3.075.000 -2.984.000 -1.438.000 4.568.000 4.057.000
Skattekostnad 669.000 624.000 311.000 -1.163.000 -1.136.000
Årsresultat -2.406.000 -2.360.000 -1.128.000 3.404.000 2.920.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.764.000 2.640.000 2.909.000 3.044.000 2.437.000
Sum omløpsmidler 30.260.000 31.630.000 28.035.000 39.641.000 29.782.000
Sum eiendeler 34.024.000 34.270.000 30.944.000 42.685.000 32.219.000
Sum opptjent egenkapital 8.912.000 11.318.000 3.134.000 3.527.000 1.607.000
Sum egenkapital 13.098.000 12.868.000 4.684.000 5.077.000 3.157.000
Sum langsiktig gjeld 3.635.000 5.355.000 5.787.000 5.902.000 6.089.000
Sum kortsiktig gjeld 17.292.000 16.047.000 20.472.000 31.706.000 22.974.000
Sum gjeld og egenkapital 34.024.000 34.270.000 30.943.000 42.685.000 32.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.343.000 89.600.000 111.119.000 124.227.000 103.922.000
Andre inntekter 1.532.000 1.678.000 2.439.000 2.788.000 3.202.000
Driftsinntekter 96.875.000 91.279.000 113.558.000 127.015.000 107.124.000
Varekostnad -81.438.000 -76.381.000 -96.645.000 -104.448.000 -85.995.000
Lønninger -10.035.000 -9.300.000 -10.109.000 -10.614.000 -10.263.000
Avskrivning -572.000 -576.000 -611.000 -500.000 -503.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.525.000 -7.356.000 -7.016.000 -6.502.000 -6.109.000
Driftskostnader -99.570.000 -93.613.000 -114.381.000 -122.064.000 -102.870.000
Driftsresultat -2.696.000 -2.334.000 -824.000 4.951.000 4.254.000
Finansinntekter 81.000 31.000 62.000 84.000 75.000
Finanskostnader -461.000 -682.000 -676.000 -468.000 -271.000
Finans -380.000 -651.000 -614.000 -384.000 -196.000
Konsernbidrag 0 10.545.000 734.000 2.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.406.000 -2.360.000 -1.128.000 3.404.000 2.920.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 467.000 541.000 573.000 481.000 483.000
Fast eiendom 213.000 213.000 295.000 295.000 61.000
Maskiner anlegg 0 969.000 1.020.000 1.411.000 963.000
Driftsløsøre 186.000 237.000 341.000 176.000 250.000
Sum varige driftsmidler 2.617.000 1.418.000 1.656.000 1.883.000 1.273.000
Sum finansielle anleggsmidler 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Sum anleggsmidler 3.764.000 2.640.000 2.909.000 3.044.000 2.437.000
Varebeholdning 21.836.000 18.189.000 24.784.000 27.314.000 22.535.000
Kundefordringer 865.000 1.055.000 1.110.000 4.329.000 3.629.000
Andre fordringer 642.000 874.000 863.000 511.000 1.555.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 310.000 312.000 324.000 360.000 319.000
Sum omløpsmidler 30.260.000 31.630.000 28.035.000 39.641.000 29.782.000
Sum eiendeler 34.024.000 34.270.000 30.944.000 42.685.000 32.219.000
Sum opptjent egenkapital 8.912.000 11.318.000 3.134.000 3.527.000 1.607.000
Sum egenkapital 13.098.000 12.868.000 4.684.000 5.077.000 3.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.184.000 1.788.000 1.709.000 1.938.000 1.957.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.762.000 7.422.000 12.731.000 5.772.000
Sum langsiktig gjeld 3.635.000 5.355.000 5.787.000 5.902.000 6.089.000
Leverandørgjeld 14.888.000 8.948.000 10.067.000 13.595.000 1.060.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.129.000 856.000 1.412.000 3.182.000 2.524.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.275.000 1.481.000 1.572.000 2.198.000 13.617.000
Sum kortsiktig gjeld 17.292.000 16.047.000 20.472.000 31.706.000 22.974.000
Sum gjeld og egenkapital 34.024.000 34.270.000 30.943.000 42.685.000 32.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.968.000 15.583.000 7.563.000 7.935.000 6.808.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.2 0.4 0.4
Soliditet 38.5 37.5 15.1 11.9 9.8
Resultatgrad -2.8 -2.6 -0.7 3.9 4.0
Rentedekningsgrad -5.8 -3.4 -1.2 10.6 16.0
Gjeldsgrad 1.6 1.7 5.6 7.4 9.2
Total kapitalrentabilitet -7.7 -6.7 -2.5 11.8 13.4
Signatur
11.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex