Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mobile Jarlsberg As
Juridisk navn:  Mobile Jarlsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33205005
Travveien 4 Travveien 4 Fax: 33359299
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 861635392
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 9/7/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.75%
Resultat  
  
-60.77%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 227.554.000 244.016.000 217.256.000 239.091.000 208.876.000
Resultat: 2.157.000 5.499.000 2.456.000 6.491.000 5.938.000
Egenkapital: 5.924.000 6.273.000 5.934.000 5.960.000 5.865.000
Regnskap for  Mobile Jarlsberg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 227.554.000 244.016.000 217.256.000 239.091.000 208.876.000
Driftskostnader -224.750.000 -237.809.000 -214.280.000 -232.193.000 -202.507.000
Driftsresultat 2.803.000 6.207.000 2.976.000 6.898.000 6.368.000
Finansinntekter 24.000 26.000 25.000 62.000 67.000
Finanskostnader -670.000 -734.000 -546.000 -468.000 -497.000
Finans -646.000 -708.000 -521.000 -406.000 -430.000
Resultat før skatt 2.157.000 5.499.000 2.456.000 6.491.000 5.938.000
Skattekostnad -479.000 -1.311.000 -635.000 -1.677.000 -1.679.000
Årsresultat 1.678.000 4.189.000 1.821.000 4.814.000 4.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.282.000 3.098.000 3.802.000 4.205.000 3.038.000
Sum omløpsmidler 44.224.000 36.844.000 32.619.000 40.120.000 44.727.000
Sum eiendeler 47.506.000 39.942.000 36.421.000 44.325.000 47.765.000
Sum opptjent egenkapital 1.509.000 1.858.000 1.519.000 1.545.000 1.451.000
Sum egenkapital 5.924.000 6.273.000 5.934.000 5.960.000 5.865.000
Sum langsiktig gjeld 9.104.000 8.694.000 8.686.000 9.208.000 6.992.000
Sum kortsiktig gjeld 32.477.000 24.974.000 21.800.000 29.158.000 34.907.000
Sum gjeld og egenkapital 47.505.000 39.941.000 36.420.000 44.326.000 47.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.432.000 240.423.000 213.007.000 235.237.000 205.171.000
Andre inntekter 3.122.000 3.593.000 4.249.000 3.854.000 3.705.000
Driftsinntekter 227.554.000 244.016.000 217.256.000 239.091.000 208.876.000
Varekostnad -182.454.000 -196.478.000 -172.478.000 -189.555.000 -162.008.000
Lønninger -25.690.000 -23.769.000 -24.360.000 -24.641.000 -22.613.000
Avskrivning -807.000 -882.000 -869.000 -827.000 -815.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.799.000 -16.680.000 -16.573.000 -17.170.000 -17.071.000
Driftskostnader -224.750.000 -237.809.000 -214.280.000 -232.193.000 -202.507.000
Driftsresultat 2.803.000 6.207.000 2.976.000 6.898.000 6.368.000
Finansinntekter 24.000 26.000 25.000 62.000 67.000
Finanskostnader -670.000 -734.000 -546.000 -468.000 -497.000
Finans -646.000 -708.000 -521.000 -406.000 -430.000
Konsernbidrag -2.026.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.678.000 4.189.000 1.821.000 4.814.000 4.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 835.000 743.000 728.000 779.000 883.000
Fast eiendom 170.000 303.000 419.000 576.000 785.000
Maskiner anlegg 0 1.878.000 2.279.000 2.251.000 0
Driftsløsøre 371.000 148.000 351.000 573.000 1.345.000
Sum varige driftsmidler 2.421.000 2.330.000 3.049.000 3.401.000 2.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.282.000 3.098.000 3.802.000 4.205.000 3.038.000
Varebeholdning 32.470.000 26.776.000 25.648.000 29.010.000 35.241.000
Kundefordringer 5.141.000 2.430.000 2.593.000 5.877.000 2.645.000
Andre fordringer 2.503.000 1.993.000 2.660.000 2.944.000 2.632.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 937.000 797.000 814.000 775.000 694.000
Sum omløpsmidler 44.224.000 36.844.000 32.619.000 40.120.000 44.727.000
Sum eiendeler 47.506.000 39.942.000 36.421.000 44.325.000 47.765.000
Sum opptjent egenkapital 1.509.000 1.858.000 1.519.000 1.545.000 1.451.000
Sum egenkapital 5.924.000 6.273.000 5.934.000 5.960.000 5.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.781.000 2.517.000 2.391.000 2.379.000 2.055.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.598.000 5.000.000 2.645.000 7.458.000 7.111.000
Sum langsiktig gjeld 9.104.000 8.694.000 8.686.000 9.208.000 6.992.000
Leverandørgjeld 21.928.000 12.720.000 11.577.000 12.392.000 20.673.000
Betalbar skatt 0 176.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.054.000 2.480.000 2.910.000 4.722.000 3.561.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.898.000 4.599.000 4.668.000 4.585.000 3.562.000
Sum kortsiktig gjeld 32.477.000 24.974.000 21.800.000 29.158.000 34.907.000
Sum gjeld og egenkapital 47.505.000 39.941.000 36.420.000 44.326.000 47.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.747.000 11.870.000 10.819.000 10.962.000 9.820.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
Soliditet 12.5 15.7 16.3 13.4 12.3
Resultatgrad 1.2 2.5 1.4 2.9 3.0
Rentedekningsgrad 4.2 8.5 5.5 14.7 12.9
Gjeldsgrad 7 5.4 5.1 6.4 7.1
Total kapitalrentabilitet 6 15.6 8.2 15.7 13.5
Signatur
11.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex