Mjølkespann Holding As
Juridisk navn:  Mjølkespann Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kuluvegen 1 Kuluvegen 1 Fax:
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 919727799
Aksjekapital: 1.550.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall A
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-228.1%
Egenkapital  
  
-1893.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 843.000 0 0
Resultat: -502.000 -153.000 -24.000
Egenkapital: -1.309.000 73.000 226.000
Regnskap for  Mjølkespann Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 843.000 0 0
Driftskostnader -1.056.000 -31.000 -16.000
Driftsresultat -214.000 -31.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -294.000 -122.000 -8.000
Finans -289.000 -122.000 -8.000
Resultat før skatt -502.000 -153.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -502.000 -153.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.156.000 0 0
Sum omløpsmidler 100.000 4.048.000 4.084.000
Sum eiendeler 6.256.000 4.048.000 4.084.000
Sum opptjent egenkapital -1.559.000 -177.000 -24.000
Sum egenkapital -1.309.000 73.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 6.338.000 1.946.000 2.850.000
Sum kortsiktig gjeld 1.227.000 2.029.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 6.256.000 4.048.000 4.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 0 0
Andre inntekter 837.000 0 0
Driftsinntekter 843.000 0 0
Varekostnad -9.000 0 0
Lønninger -98.000 0 0
Avskrivning -280.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -31.000 -16.000
Driftskostnader -1.056.000 -31.000 -16.000
Driftsresultat -214.000 -31.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -294.000 -122.000 -8.000
Finans -289.000 -122.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -502.000 -153.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.016.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 0 0
Sum varige driftsmidler 6.156.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.156.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 66.000 0 0
Andre fordringer 24.000 0 0
Sum investeringer 0 4.047.000 4.047.000
Kasse, bank 10.000 1.000 37.000
Sum omløpsmidler 100.000 4.048.000 4.084.000
Sum eiendeler 6.256.000 4.048.000 4.084.000
Sum opptjent egenkapital -1.559.000 -177.000 -24.000
Sum egenkapital -1.309.000 73.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 550.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.016.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.338.000 1.946.000 2.850.000
Leverandørgjeld 131.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.091.000 1.007.000 1.008.000
Sum kortsiktig gjeld 1.227.000 2.029.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 6.256.000 4.048.000 4.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.127.000 2.019.000 3.076.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2 4.1
Likviditetsgrad 2 0.1 2 4.1
Soliditet -20.9 1.8 5.5
Resultatgrad -25.4
Rentedekningsgrad -0.7 -0.3
Gjeldsgrad -5.8 54.5 17.1
Total kapitalrentabilitet -3.3 -0.8 -0.4
Signatur
28.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex