Mjølkerampa AS
Juridisk navn:  Mjølkerampa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63991315
Postboks 7 Asktorvet 4 Fax: 63991698
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 984690436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.97%
Resultat  
  
-312.4%
Egenkapital  
  
-13.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000 3.252.000
Resultat: -274.000 129.000 360.000 15.000 70.000
Egenkapital: 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000 1.455.000
Regnskap for  Mjølkerampa AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000 3.252.000
Driftskostnader -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000 -3.436.000 -3.202.000
Driftsresultat -288.000 123.000 354.000 9.000 50.000
Finansinntekter 15.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 15.000 7.000 5.000 6.000 20.000
Resultat før skatt -274.000 129.000 360.000 15.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -274.000 129.000 360.000 15.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 55.000 77.000 99.000 0
Sum omløpsmidler 1.998.000 2.166.000 2.321.000 1.915.000 1.826.000
Sum eiendeler 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.014.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital 1.585.000 1.859.000 1.730.000 1.370.000 1.355.000
Sum egenkapital 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000 1.455.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 346.000 262.000 568.000 545.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.015.000 1.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 524.000 561.000 543.000 541.000
Andre inntekter 2.180.000 2.274.000 3.099.000 2.902.000 2.712.000
Driftsinntekter 2.715.000 2.798.000 3.660.000 3.445.000 3.252.000
Varekostnad -239.000 -234.000 -204.000 -207.000 -246.000
Lønninger -1.741.000 -1.417.000 -2.225.000 -2.298.000 -2.044.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -22.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.001.000 -1.001.000 -855.000 -921.000 -912.000
Driftskostnader -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000 -3.436.000 -3.202.000
Driftsresultat -288.000 123.000 354.000 9.000 50.000
Finansinntekter 15.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 15.000 7.000 5.000 6.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -274.000 129.000 360.000 15.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 55.000 77.000 99.000 0
Sum varige driftsmidler 33.000 55.000 77.000 99.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 55.000 77.000 99.000 0
Varebeholdning 35.000 24.000 35.000 27.000 33.000
Kundefordringer 93.000 113.000 58.000 69.000 46.000
Andre fordringer 353.000 438.000 243.000 308.000 465.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.518.000 1.591.000 1.984.000 1.512.000 1.282.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 2.166.000 2.321.000 1.915.000 1.826.000
Sum eiendeler 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.014.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital 1.585.000 1.859.000 1.730.000 1.370.000 1.355.000
Sum egenkapital 1.685.000 1.959.000 1.830.000 1.470.000 1.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 3.000 0 72.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 119.000 246.000 144.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 140.000 320.000 329.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 262.000 568.000 545.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 2.221.000 2.398.000 2.015.000 1.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.652.000 1.904.000 1.753.000 1.370.000 1.455.000
Likviditetsgrad 1 5.8 8.3 4 3.5 4.9
Likviditetsgrad 2 5.7 8.2 4 3.5 4.9
Soliditet 8 88.2 76.3 7 79.7
Resultatgrad -10.6 4.4 9.7 0.3 1.5
Rentedekningsgrad 3 9 36.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -13.4 5.9 1 0.8 3.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex