Mjølkeråen Borettslag
Juridisk navn:  Mjølkeråen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55547400
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13-15 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 948116049
Aksjekapital: 8.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/1971 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
9.41%
Resultat  
  
47.25%
Egenkapital  
  
3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.570.000 4.177.000 4.018.000 3.819.000 3.822.000
Resultat: 1.901.000 1.291.000 1.869.000 -2.768.000 1.868.000
Egenkapital: -24.146.000 -25.092.000 -25.454.000 -26.369.000 -22.651.000
Regnskap for  Mjølkeråen Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.570.000 4.177.000 4.018.000 3.819.000 3.822.000
Driftskostnader -2.669.000 -2.886.000 -2.148.000 -6.588.000 -1.954.000
Driftsresultat 1.901.000 1.291.000 1.869.000 -2.768.000 1.868.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.901.000 1.291.000 1.869.000 -2.768.000 1.868.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 946.000 362.000 915.000 -3.718.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.527.000 12.984.000 13.021.000 13.059.000 13.098.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 127.000 132.000 1.144.000 4.401.000
Sum eiendeler 15.260.000 13.111.000 13.153.000 14.203.000 17.499.000
Sum opptjent egenkapital -24.154.000 -25.100.000 -25.462.000 -26.377.000 -22.659.000
Sum egenkapital -24.146.000 -25.092.000 -25.454.000 -26.369.000 -22.651.000
Sum langsiktig gjeld 38.813.000 37.309.000 38.158.000 38.966.000 39.874.000
Sum kortsiktig gjeld 593.000 894.000 449.000 1.606.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 15.260.000 13.111.000 13.153.000 14.203.000 17.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.570.000 4.177.000 4.018.000 3.819.000 3.822.000
Driftsinntekter 4.570.000 4.177.000 4.018.000 3.819.000 3.822.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -459.000 -490.000 -325.000 -376.000 -256.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -37.000 -40.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.173.000 -2.359.000 -1.786.000 -6.172.000 -1.659.000
Driftskostnader -2.669.000 -2.886.000 -2.148.000 -6.588.000 -1.954.000
Driftsresultat 1.901.000 1.291.000 1.869.000 -2.768.000 1.868.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 946.000 362.000 915.000 -3.718.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.759.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 768.000 224.000 262.000 299.000 339.000
Sum varige driftsmidler 13.527.000 12.984.000 13.021.000 13.059.000 13.098.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.527.000 12.984.000 13.021.000 13.059.000 13.098.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 110.000 99.000 92.000 92.000 85.000
Andre fordringer 156.000 4.000 8.000 69.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.467.000 24.000 31.000 983.000 4.279.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 127.000 132.000 1.144.000 4.401.000
Sum eiendeler 15.260.000 13.111.000 13.153.000 14.203.000 17.499.000
Sum opptjent egenkapital -24.154.000 -25.100.000 -25.462.000 -26.377.000 -22.659.000
Sum egenkapital -24.146.000 -25.092.000 -25.454.000 -26.369.000 -22.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.813.000 37.309.000 38.158.000 38.966.000 39.874.000
Leverandørgjeld 213.000 322.000 172.000 634.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 50.000 33.000 39.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 318.000 522.000 244.000 933.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 593.000 894.000 449.000 1.606.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 15.260.000 13.111.000 13.153.000 14.203.000 17.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.140.000 -767.000 -317.000 -462.000 4.126.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.1 0.3 0.7 16.0
Likviditetsgrad 2 2.9 0.1 0.3 0.7 16.1
Soliditet -158.2 -191.4 -193.5 -185.7 -129.4
Resultatgrad 41.6 30.9 46.5 -72.5 48.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet 12.5 9.8 14.2 -19.5 10.7
Signatur
10.07.2020
LEDEREN(NESTELEDEREN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex