Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mistra AS
Juridisk navn:  Mistra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707950
Strandgata 94 Strandgata 94 Fax:
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 980410617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kongshavn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
3561.54%
Egenkapital  
  
24.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 600.000 600.000 600.000 600.000 540.000
Resultat: 450.000 -13.000 340.000 435.000 248.000
Egenkapital: 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000 935.000
Regnskap for  Mistra AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 540.000
Driftskostnader -93.000 -541.000 -186.000 -82.000 -200.000
Driftsresultat 507.000 59.000 414.000 518.000 340.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -72.000 -74.000 -83.000 -92.000
Finans -57.000 -72.000 -74.000 -83.000 -92.000
Resultat før skatt 450.000 -13.000 340.000 435.000 248.000
Skattekostnad -99.000 3.000 -74.000 -100.000 -58.000
Årsresultat 351.000 -10.000 266.000 335.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.665.000 2.713.000 2.760.000 2.809.000 2.863.000
Sum omløpsmidler 541.000 271.000 358.000 405.000 394.000
Sum eiendeler 3.206.000 2.984.000 3.118.000 3.214.000 3.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.306.000 1.316.000 1.050.000 835.000
Sum egenkapital 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000 935.000
Sum langsiktig gjeld 1.305.000 1.519.000 1.617.000 1.822.000 2.018.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 59.000 85.000 240.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.205.000 2.984.000 3.118.000 3.212.000 3.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 540.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 540.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -54.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -493.000 -138.000 -28.000 -130.000
Driftskostnader -93.000 -541.000 -186.000 -82.000 -200.000
Driftsresultat 507.000 59.000 414.000 518.000 340.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -72.000 -74.000 -83.000 -92.000
Finans -57.000 -72.000 -74.000 -83.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -120.000 0
Årsresultat 351.000 -10.000 266.000 335.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.665.000 2.713.000 2.761.000 2.809.000 2.863.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.665.000 2.713.000 2.761.000 2.809.000 2.863.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.665.000 2.713.000 2.760.000 2.809.000 2.863.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 88.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 541.000 271.000 270.000 405.000 394.000
Sum omløpsmidler 541.000 271.000 358.000 405.000 394.000
Sum eiendeler 3.206.000 2.984.000 3.118.000 3.214.000 3.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.306.000 1.316.000 1.050.000 835.000
Sum egenkapital 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000 935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 95.000 98.000 94.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.305.000 1.519.000 1.617.000 1.822.000 2.018.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 85.000 0 70.000 96.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -120.000 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 59.000 14.000 144.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 59.000 85.000 240.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.205.000 2.984.000 3.118.000 3.212.000 3.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 212.000 273.000 165.000 91.000
Likviditetsgrad 1 3.8 4.6 4.2 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 3.8 4.6 4.2 1.7 1.3
Soliditet 54.8 47.1 45.4 35.8 28.7
Resultatgrad 84.5 9.8 6 86.3 6
Rentedekningsgrad 8.7 0.8 5.6 6.2 3.7
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.2 1.8 2.5
Total kapitalrentabilitet 15.9 2 13.3 16.1 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex