Mindus AS
Juridisk navn:  Mindus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38272700
Doneheia 7 Doneheia 7 Fax: 38272727
4516 Mandal 4516 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 927844575
Aksjekapital: 6.486.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 10/21/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mandal industrier as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.57%
Resultat  
  
-39.39%
Egenkapital  
  
14.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.663.000 34.256.000 33.958.000 31.812.000 29.573.000
Resultat: 1.860.000 3.069.000 3.603.000 1.303.000 -904.000
Egenkapital: 14.947.000 13.087.000 10.018.000 6.415.000 5.112.000
Regnskap for  Mindus AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.663.000 34.256.000 33.958.000 31.812.000 29.573.000
Driftskostnader -29.609.000 -31.109.000 -29.852.000 -30.023.000 -29.765.000
Driftsresultat 2.055.000 3.146.000 4.107.000 1.789.000 -191.000
Finansinntekter 6.000 213.000 12.000 55.000 11.000
Finanskostnader -202.000 -290.000 -516.000 -541.000 -724.000
Finans -196.000 -77.000 -504.000 -486.000 -713.000
Resultat før skatt 1.860.000 3.069.000 3.603.000 1.303.000 -904.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.860.000 3.069.000 3.603.000 1.303.000 -904.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.364.000 18.520.000 19.024.000 19.125.000 19.590.000
Sum omløpsmidler 13.835.000 11.596.000 7.888.000 6.114.000 5.711.000
Sum eiendeler 31.199.000 30.116.000 26.912.000 25.239.000 25.301.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.947.000 13.087.000 10.018.000 6.415.000 5.112.000
Sum langsiktig gjeld 9.333.000 10.222.000 10.927.000 11.819.000 11.513.000
Sum kortsiktig gjeld 6.919.000 6.806.000 5.966.000 7.005.000 8.677.000
Sum gjeld og egenkapital 31.199.000 30.115.000 26.911.000 25.239.000 25.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.663.000 34.256.000 33.958.000 31.812.000 29.573.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.663.000 34.256.000 33.958.000 31.812.000 29.573.000
Varekostnad -6.398.000 -5.653.000 -6.887.000 -6.115.000 -5.409.000
Lønninger -18.171.000 -18.548.000 -17.533.000 -18.577.000 -18.878.000
Avskrivning -1.232.000 -1.969.000 -938.000 -1.101.000 -1.057.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.053.000 -4.839.000 -4.695.000 -4.186.000 -4.092.000
Driftskostnader -29.609.000 -31.109.000 -29.852.000 -30.023.000 -29.765.000
Driftsresultat 2.055.000 3.146.000 4.107.000 1.789.000 -191.000
Finansinntekter 6.000 213.000 12.000 55.000 11.000
Finanskostnader -202.000 -290.000 -516.000 -541.000 -724.000
Finans -196.000 -77.000 -504.000 -486.000 -713.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.860.000 3.069.000 3.603.000 1.303.000 -904.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.577.000 16.341.000 18.298.000 18.196.000 18.698.000
Maskiner anlegg 1.772.000 2.164.000 696.000 900.000 862.000
Driftsløsøre 0 0 0 30.000
Sum varige driftsmidler 17.349.000 18.505.000 18.994.000 19.095.000 19.590.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 17.364.000 18.520.000 19.024.000 19.125.000 19.590.000
Varebeholdning 2.381.000 1.385.000 1.608.000 1.539.000 1.703.000
Kundefordringer 3.497.000 2.551.000 1.994.000 2.200.000 2.045.000
Andre fordringer 1.475.000 1.412.000 1.545.000 1.767.000 1.363.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.481.000 6.247.000 2.741.000 607.000 601.000
Sum omløpsmidler 13.835.000 11.596.000 7.888.000 6.114.000 5.711.000
Sum eiendeler 31.199.000 30.116.000 26.912.000 25.239.000 25.301.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.947.000 13.087.000 10.018.000 6.415.000 5.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 976.000 3.144.000
Sum langsiktig gjeld 9.333.000 10.222.000 10.927.000 11.819.000 11.513.000
Leverandørgjeld 1.639.000 1.633.000 1.515.000 1.675.000 2.232.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.392.000 4.284.000 3.559.000 3.463.000 3.301.000
Sum kortsiktig gjeld 6.919.000 6.806.000 5.966.000 7.005.000 8.677.000
Sum gjeld og egenkapital 31.199.000 30.115.000 26.911.000 25.239.000 25.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.916.000 4.790.000 1.922.000 -891.000 -2.966.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 1.3 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.1 0.7 0.5
Soliditet 47.9 43.5 37.2 25.4 20.2
Resultatgrad 6.5 9.2 12.1 5.6 -0.6
Rentedekningsgrad 10.2 10.8 8 3.3 -0.3
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.7 2.9 3.9
Total kapitalrentabilitet 6.6 11.2 15.3 7.3 -0.7
Signatur
20.06.2022
STYRETS FORMANN ELLER NESTFORMANN SAMMEN MED ETT STYRE-
MEDLEM HAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Prokurister
20.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex