Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljøgartneriet As
Juridisk navn:  Miljøgartneriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51732900
Næringsvegen 13 Kviamarka Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 993265047
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 129
Etableringsdato: 10/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2.77%
Resultat  
  
49.84%
Egenkapital  
  
7.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000 65.777.000
Resultat: 11.220.000 7.488.000 4.515.000 5.306.000 8.062.000
Egenkapital: 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000 15.679.000
Regnskap for  Miljøgartneriet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000 65.777.000
Driftskostnader -61.610.000 -62.611.000 -56.413.000 -61.974.000 -54.010.000
Driftsresultat 12.783.000 9.780.000 7.174.000 8.234.000 11.766.000
Finansinntekter 26.000 45.000 17.000 10.000 7.000
Finanskostnader -1.588.000 -2.337.000 -2.676.000 -2.938.000 -3.711.000
Finans -1.562.000 -2.292.000 -2.659.000 -2.928.000 -3.704.000
Resultat før skatt 11.220.000 7.488.000 4.515.000 5.306.000 8.062.000
Skattekostnad -2.471.000 -1.654.000 -996.000 -1.276.000 -2.071.000
Årsresultat 8.749.000 5.833.000 3.519.000 4.030.000 5.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.210.000 72.000.000 75.605.000 81.078.000 86.820.000
Sum omløpsmidler 15.829.000 28.398.000 23.324.000 20.236.000 16.057.000
Sum eiendeler 102.039.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000 102.877.000
Sum opptjent egenkapital 6.411.000 4.661.000 1.728.000 -291.000 -4.321.000
Sum egenkapital 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000 15.679.000
Sum langsiktig gjeld 56.729.000 62.988.000 69.023.000 74.265.000 80.442.000
Sum kortsiktig gjeld 18.900.000 12.749.000 8.178.000 7.340.000 6.756.000
Sum gjeld og egenkapital 102.040.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000 102.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.004.000 72.213.000 63.393.000 69.625.000 65.528.000
Andre inntekter 389.000 178.000 195.000 582.000 248.000
Driftsinntekter 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000 65.777.000
Varekostnad -18.287.000 -17.021.000 -13.487.000 -17.518.000 -15.437.000
Lønninger -22.580.000 -21.402.000 -21.228.000 -22.638.000 -19.888.000
Avskrivning -6.047.000 -5.617.000 -5.559.000 -5.559.000 -5.425.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.696.000 -18.571.000 -16.139.000 -16.259.000 -13.260.000
Driftskostnader -61.610.000 -62.611.000 -56.413.000 -61.974.000 -54.010.000
Driftsresultat 12.783.000 9.780.000 7.174.000 8.234.000 11.766.000
Finansinntekter 26.000 45.000 17.000 10.000 7.000
Finanskostnader -1.588.000 -2.337.000 -2.676.000 -2.938.000 -3.711.000
Finans -1.562.000 -2.292.000 -2.659.000 -2.928.000 -3.704.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -2.900.000 -1.500.000 0 0
Årsresultat 8.749.000 5.833.000 3.519.000 4.030.000 5.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 62.000 1.338.000
Fast eiendom 83.054.000 68.466.000 71.823.000 76.794.000 81.289.000
Maskiner anlegg 1.560.000 1.733.000 2.044.000 2.370.000 2.699.000
Driftsløsøre 1.441.000 1.608.000 1.505.000 1.579.000 1.493.000
Sum varige driftsmidler 86.055.000 71.806.000 75.372.000 80.743.000 85.481.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 194.000 233.000 273.000 1.000
Sum anleggsmidler 86.210.000 72.000.000 75.605.000 81.078.000 86.820.000
Varebeholdning 5.866.000 4.621.000 4.267.000 4.701.000 4.009.000
Kundefordringer 233.000 0 273.000 974.000 1.178.000
Andre fordringer 1.937.000 1.884.000 1.615.000 1.385.000 1.642.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.793.000 21.893.000 17.168.000 13.176.000 9.227.000
Sum omløpsmidler 15.829.000 28.398.000 23.324.000 20.236.000 16.057.000
Sum eiendeler 102.039.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000 102.877.000
Sum opptjent egenkapital 6.411.000 4.661.000 1.728.000 -291.000 -4.321.000
Sum egenkapital 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000 15.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 993.000 1.076.000 934.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 56.729.000 62.988.000 69.023.000 74.265.000 80.442.000
Leverandørgjeld 5.777.000 5.466.000 4.121.000 4.284.000 3.289.000
Betalbar skatt 2.554.000 1.513.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 822.000 732.000 908.000 964.000 654.000
Utbytte -7.000.000 -2.900.000 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.747.000 2.138.000 1.649.000 2.092.000 2.813.000
Sum kortsiktig gjeld 18.900.000 12.749.000 8.178.000 7.340.000 6.756.000
Sum gjeld og egenkapital 102.040.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000 102.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.071.000 15.649.000 15.146.000 12.896.000 9.301.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.2 2.9 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.9 2.3 2.1 1.8
Soliditet 25.9 24.6 2 19.5 15.2
Resultatgrad 17.2 13.5 11.3 11.7 17.9
Rentedekningsgrad 8.0 4.2 2.7 2.8 3.2
Gjeldsgrad 2.9 3.1 3.6 4.1 5.6
Total kapitalrentabilitet 12.6 9.8 7.3 8.1 11.4
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex