Miljø Vvs AS
Juridisk navn:  Miljø Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55100930
Søreidåsen 12 Søreidåsen 12 Fax: 55168141
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986635238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.73%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
-65.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.010.000 1.704.000 2.221.000 2.871.000 4.489.000
Resultat: -357.000 -204.000 -5.000 356.000 1.191.000
Egenkapital: 187.000 544.000 748.000 755.000 491.000
Regnskap for  Miljø Vvs AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.010.000 1.704.000 2.221.000 2.871.000 4.489.000
Driftskostnader -1.368.000 -1.909.000 -2.226.000 -2.517.000 -3.301.000
Driftsresultat -357.000 -204.000 -6.000 355.000 1.188.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt -357.000 -204.000 -5.000 356.000 1.191.000
Skattekostnad 0 0 -2.000 -92.000 -326.000
Årsresultat -357.000 -204.000 -7.000 264.000 864.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 334.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.006.000
Sum eiendeler 334.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.006.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 444.000 648.000 655.000 391.000
Sum egenkapital 187.000 544.000 748.000 755.000 491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 148.000 221.000 398.000 429.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.010.000 1.704.000 2.221.000 2.871.000 4.489.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.010.000 1.704.000 2.221.000 2.871.000 4.489.000
Varekostnad -428.000 -678.000 -1.027.000 -1.100.000 -1.918.000
Lønninger -487.000 -778.000 -784.000 -922.000 -922.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -453.000 -453.000 -415.000 -495.000 -461.000
Driftskostnader -1.368.000 -1.909.000 -2.226.000 -2.517.000 -3.301.000
Driftsresultat -357.000 -204.000 -6.000 355.000 1.188.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -73.000
Utbytte 0 0 0 0 -750.000
Årsresultat -357.000 -204.000 -7.000 264.000 864.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 9.000 225.000 203.000 25.000
Andre fordringer 33.000 107.000 134.000 173.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 297.000 649.000 787.000 809.000 1.808.000
Sum omløpsmidler 334.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.006.000
Sum eiendeler 334.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.006.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 444.000 648.000 655.000 391.000
Sum egenkapital 187.000 544.000 748.000 755.000 491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 31.000 175.000 117.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 92.000 299.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 89.000 152.000 139.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 61.000 101.000 68.000 81.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 221.000 398.000 429.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 765.000 1.146.000 1.184.000 2.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 186.000 544.000 748.000 755.000 490.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.5 2.9 2.8 1.3
Likviditetsgrad 2 2.3 3.5 2.9 2.8 1.4
Soliditet 55.8 71.1 65.3 63.8 24.5
Resultatgrad -35.3 -0.3 12.4 26.5
Rentedekningsgrad 596.5
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.5 0.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -106.6 -26.7 -0.4 30.2 59.4
Signatur
19.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex