Mikkelgammen AS
Juridisk navn:  Mikkelgammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78419000
Njurgoluodda 5 Salen Fax: 78419001
9522 Kautokeino 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 979121393
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/24/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øverli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.55%
Resultat  
  
-20.97%
Egenkapital  
  
-16.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.000 752.000 685.000 838.000 915.000
Resultat: -75.000 -62.000 -61.000 28.000 41.000
Egenkapital: 380.000 455.000 517.000 779.000 750.000
Regnskap for  Mikkelgammen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.000 752.000 685.000 838.000 915.000
Driftskostnader -130.000 -794.000 -735.000 -807.000 -855.000
Driftsresultat -74.000 -42.000 -51.000 31.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -20.000 -11.000 -3.000 -19.000
Finans -1.000 -20.000 -11.000 -3.000 -19.000
Resultat før skatt -75.000 -62.000 -61.000 28.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 -62.000 -61.000 28.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 725.000 779.000 833.000 886.000 940.000
Sum omløpsmidler 54.000 57.000 248.000 165.000 148.000
Sum eiendeler 779.000 836.000 1.081.000 1.051.000 1.088.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 355.000 417.000 679.000 650.000
Sum egenkapital 380.000 455.000 517.000 779.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 175.000 188.000 200.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 205.000 376.000 72.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 835.000 1.081.000 1.051.000 1.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 739.000 668.000 820.000 898.000
Andre inntekter 13.000 17.000 18.000 17.000
Driftsinntekter 56.000 752.000 685.000 838.000 915.000
Varekostnad -13.000 -148.000 -183.000 -247.000 -214.000
Lønninger -208.000 -206.000 -124.000 -190.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -384.000 -292.000 -382.000 -397.000
Driftskostnader -130.000 -794.000 -735.000 -807.000 -855.000
Driftsresultat -74.000 -42.000 -51.000 31.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -20.000 -11.000 -3.000 -19.000
Finans -1.000 -20.000 -11.000 -3.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0
Årsresultat -75.000 -62.000 -61.000 28.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 723.000 776.000 830.000 884.000 937.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 723.000 776.000 830.000 884.000 937.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 725.000 779.000 833.000 886.000 940.000
Varebeholdning 31.000 31.000 36.000 23.000 31.000
Kundefordringer 23.000 14.000 12.000 46.000 30.000
Andre fordringer 2.000 157.000 81.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 10.000 43.000 14.000 26.000
Sum omløpsmidler 54.000 57.000 248.000 165.000 148.000
Sum eiendeler 779.000 836.000 1.081.000 1.051.000 1.088.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 355.000 417.000 679.000 650.000
Sum egenkapital 380.000 455.000 517.000 779.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 175.000 188.000 200.000 213.000
Leverandørgjeld 16.000 -6.000 81.000 16.000 85.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 22.000 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 211.000 273.000 56.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 205.000 376.000 72.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 835.000 1.081.000 1.051.000 1.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -170.000 -148.000 -128.000 93.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.7 2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.6 2 0.9
Soliditet 48.8 54.5 47.8 74.1 68.9
Resultatgrad -132.1 -5.6 -7.4 3.7 6.6
Rentedekningsgrad -74.0 -2.1 -4.6 10.3 3.2
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.5 -4.7 2.9 5.5
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex