Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Meyer-Mørch As
Juridisk navn:  Meyer-Mørch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67171730
Postboks 52 Ringeriksveien 162B Fax: 67171731
1334 Rykkinn 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914274486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/5/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.69%
Resultat  
  
-28.44%
Egenkapital  
  
22.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.561.000 29.967.000 21.646.000 22.539.000 24.284.000
Resultat: 2.227.000 3.112.000 1.804.000 2.510.000 3.228.000
Egenkapital: 9.525.000 7.788.000 7.345.000 7.196.000 6.764.000
Regnskap for  Meyer-Mørch As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.561.000 29.967.000 21.646.000 22.539.000 24.284.000
Driftskostnader -26.328.000 -26.857.000 -19.867.000 -20.030.000 -21.056.000
Driftsresultat 2.234.000 3.109.000 1.779.000 2.509.000 3.228.000
Finansinntekter 9.000 20.000 38.000 19.000 19.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -13.000 -19.000 -19.000
Finans -7.000 2.000 25.000 0 0
Resultat før skatt 2.227.000 3.112.000 1.804.000 2.510.000 3.228.000
Skattekostnad -490.000 -670.000 -404.000 -578.000 -760.000
Årsresultat 1.737.000 2.442.000 1.399.000 1.932.000 2.468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.250.000 3.417.000 3.281.000 3.157.000 3.015.000
Sum omløpsmidler 9.190.000 9.263.000 8.424.000 10.801.000 8.690.000
Sum eiendeler 12.440.000 12.680.000 11.705.000 13.958.000 11.705.000
Sum opptjent egenkapital 9.425.000 7.688.000 7.245.000 7.096.000 6.664.000
Sum egenkapital 9.525.000 7.788.000 7.345.000 7.196.000 6.764.000
Sum langsiktig gjeld 267.000 287.000 178.000 223.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 2.647.000 4.606.000 4.181.000 6.539.000 4.664.000
Sum gjeld og egenkapital 12.439.000 12.681.000 11.704.000 13.958.000 11.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.556.000 29.676.000 21.552.000 22.539.000 24.284.000
Andre inntekter 5.000 291.000 94.000 0 0
Driftsinntekter 28.561.000 29.967.000 21.646.000 22.539.000 24.284.000
Varekostnad -18.722.000 -19.331.000 -13.680.000 -13.598.000 -14.393.000
Lønninger -5.504.000 -5.169.000 -4.185.000 -4.425.000 -4.925.000
Avskrivning -312.000 -328.000 -309.000 -281.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.790.000 -2.029.000 -1.693.000 -1.726.000 -1.487.000
Driftskostnader -26.328.000 -26.857.000 -19.867.000 -20.030.000 -21.056.000
Driftsresultat 2.234.000 3.109.000 1.779.000 2.509.000 3.228.000
Finansinntekter 9.000 20.000 38.000 19.000 19.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -13.000 -19.000 -19.000
Finans -7.000 2.000 25.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.250.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 1.737.000 2.442.000 1.399.000 1.932.000 2.468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.509.000 2.477.000 2.465.000 2.497.000 2.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 741.000 940.000 816.000 660.000 561.000
Sum varige driftsmidler 3.250.000 3.417.000 3.281.000 3.157.000 3.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.250.000 3.417.000 3.281.000 3.157.000 3.015.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 903.000 1.370.000 2.883.000 3.516.000 3.179.000
Andre fordringer 330.000 170.000 115.000 358.000 -9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.956.000 7.724.000 5.426.000 6.927.000 5.520.000
Sum omløpsmidler 9.190.000 9.263.000 8.424.000 10.801.000 8.690.000
Sum eiendeler 12.440.000 12.680.000 11.705.000 13.958.000 11.705.000
Sum opptjent egenkapital 9.425.000 7.688.000 7.245.000 7.096.000 6.664.000
Sum egenkapital 9.525.000 7.788.000 7.345.000 7.196.000 6.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 59.000 39.000 28.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 267.000 287.000 178.000 223.000 277.000
Leverandørgjeld 911.000 119.000 1.051.000 2.926.000 729.000
Betalbar skatt 464.000 650.000 393.000 579.000 731.000
Skyldig offentlige avgifter 798.000 497.000 409.000 277.000 649.000
Utbytte -2.000.000 -1.250.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 474.000 1.340.000 1.078.000 1.257.000 1.056.000
Sum kortsiktig gjeld 2.647.000 4.606.000 4.181.000 6.539.000 4.664.000
Sum gjeld og egenkapital 12.439.000 12.681.000 11.704.000 13.958.000 11.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.543.000 4.657.000 4.243.000 4.262.000 4.026.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.0 2 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 3.5 2.0 2 1.7 1.9
Soliditet 76.6 61.4 62.8 51.6 57.8
Resultatgrad 7.8 10.4 8.2 11.1 13.3
Rentedekningsgrad 139.6 172.7 136.8 132.1 169.9
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.6 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.0 24.7 15.5 18.1 27.7
Signatur
29.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2022
Prokura
Berger Trond
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex