Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Meråker Grønt As
Juridisk navn:  Meråker Grønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48893136
Fax:
7530 Meråker 7530 Meråker
Fylke: Kommune:
Trøndelag Meråker
Org.nr: 993253014
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 10/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.96%
Resultat  
  
56.15%
Egenkapital  
  
114.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.503.000 22.866.000 16.956.000 16.086.000 16.326.000
Resultat: 5.662.000 3.626.000 1.723.000 1.613.000 2.045.000
Egenkapital: 6.393.000 2.979.000 3.553.000 2.228.000 3.003.000
Regnskap for  Meråker Grønt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.503.000 22.866.000 16.956.000 16.086.000 16.326.000
Driftskostnader -15.861.000 -19.259.000 -15.241.000 -14.471.000 -14.266.000
Driftsresultat 5.643.000 3.608.000 1.714.000 1.615.000 2.060.000
Finansinntekter 22.000 19.000 10.000 5.000 4.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -8.000 -19.000
Finans 19.000 19.000 9.000 -3.000 -15.000
Resultat før skatt 5.662.000 3.626.000 1.723.000 1.613.000 2.045.000
Skattekostnad -1.248.000 -799.000 -398.000 -388.000 -511.000
Årsresultat 4.414.000 2.827.000 1.325.000 1.225.000 1.534.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 974.000 734.000 867.000 1.095.000 457.000
Sum omløpsmidler 9.943.000 10.084.000 5.959.000 4.227.000 5.757.000
Sum eiendeler 10.917.000 10.818.000 6.826.000 5.322.000 6.214.000
Sum opptjent egenkapital 5.393.000 1.979.000 2.553.000 1.228.000 2.003.000
Sum egenkapital 6.393.000 2.979.000 3.553.000 2.228.000 3.003.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 4.525.000 7.839.000 3.274.000 3.093.000 3.208.000
Sum gjeld og egenkapital 10.918.000 10.818.000 6.827.000 5.321.000 9.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.372.000 22.541.000 16.869.000 16.086.000 16.326.000
Andre inntekter 131.000 325.000 87.000 0 0
Driftsinntekter 21.503.000 22.866.000 16.956.000 16.086.000 16.326.000
Varekostnad -6.345.000 -9.813.000 -5.965.000 -4.301.000 -4.028.000
Lønninger -3.873.000 -3.670.000 -3.246.000 -2.878.000 -2.662.000
Avskrivning -308.000 -295.000 -319.000 -231.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.505.000 -5.481.000 -5.711.000 -7.061.000 -7.399.000
Driftskostnader -15.861.000 -19.259.000 -15.241.000 -14.471.000 -14.266.000
Driftsresultat 5.643.000 3.608.000 1.714.000 1.615.000 2.060.000
Finansinntekter 22.000 19.000 10.000 5.000 4.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -8.000 -19.000
Finans 19.000 19.000 9.000 -3.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -3.400.000 0 -2.000.000 0
Årsresultat 4.414.000 2.827.000 1.325.000 1.225.000 1.534.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 44.000 28.000 12.000 0
Fast eiendom 307.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 545.000 521.000 713.000 892.000 236.000
Driftsløsøre 77.000 169.000 126.000 191.000 221.000
Sum varige driftsmidler 929.000 691.000 840.000 1.083.000 457.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 974.000 734.000 867.000 1.095.000 457.000
Varebeholdning 1.136.000 930.000 1.032.000 838.000 878.000
Kundefordringer 2.230.000 2.496.000 1.145.000 1.475.000 1.650.000
Andre fordringer 111.000 52.000 313.000 308.000 715.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.466.000 6.607.000 3.470.000 1.606.000 2.514.000
Sum omløpsmidler 9.943.000 10.084.000 5.959.000 4.227.000 5.757.000
Sum eiendeler 10.917.000 10.818.000 6.826.000 5.322.000 6.214.000
Sum opptjent egenkapital 5.393.000 1.979.000 2.553.000 1.228.000 2.003.000
Sum egenkapital 6.393.000 2.979.000 3.553.000 2.228.000 3.003.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 710.000 2.500.000 1.827.000 1.593.000 1.686.000
Betalbar skatt 1.250.000 815.000 414.000 403.000 520.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 202.000 154.000 125.000 290.000
Utbytte -1.000.000 -3.400.000 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.323.000 922.000 879.000 973.000 713.000
Sum kortsiktig gjeld 4.525.000 7.839.000 3.274.000 3.093.000 3.208.000
Sum gjeld og egenkapital 10.918.000 10.818.000 6.827.000 5.321.000 9.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.418.000 2.245.000 2.685.000 1.134.000 2.549.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 1.8 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.5 1.1 1.5
Soliditet 58.6 27.5 5 41.9 48.3
Resultatgrad 26.2 15.8 10.1 1 12.6
Rentedekningsgrad 1.881.0 1 201.9 108.4
Gjeldsgrad 0.7 2.6 0.9 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 51.9 33.5 25.3 30.4 33.2
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex