Mental Audio As
Juridisk navn:  Mental Audio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41204231
Jan Hallvard Larsen Kisteneset 19 Fjordgata 1 Fax:
4083 Hundvåg 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 911873907
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A-G Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.71%
Resultat  
  
41.57%
Egenkapital  
  
142.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 142.000 107.000 47.000 51.000 69.000
Resultat: 126.000 89.000 7.000 13.000 25.000
Egenkapital: 36.000 -85.000 -174.000 -181.000 -195.000
Regnskap for  Mental Audio As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 142.000 107.000 47.000 51.000 69.000
Driftskostnader -16.000 -17.000 -40.000 -38.000 -42.000
Driftsresultat 126.000 89.000 7.000 13.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt 126.000 89.000 7.000 13.000 25.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 89.000 7.000 13.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 85.000 0 20.000 35.000
Sum omløpsmidler 132.000 109.000 92.000 4.000 29.000
Sum eiendeler 217.000 194.000 92.000 24.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -115.000 -204.000 -211.000 -225.000
Sum egenkapital 36.000 -85.000 -174.000 -181.000 -195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 279.000 266.000 206.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 194.000 92.000 25.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.000 107.000 47.000 51.000 69.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 142.000 107.000 47.000 51.000 69.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -20.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -17.000 -20.000 -23.000 -27.000
Driftskostnader -16.000 -17.000 -40.000 -38.000 -42.000
Driftsresultat 126.000 89.000 7.000 13.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 89.000 7.000 13.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 20.000 35.000
Sum varige driftsmidler 0 0 20.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 85.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 85.000 0 20.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 0 0 0 23.000
Sum investeringer 106.000 84.000 84.000 0 0
Kasse, bank 11.000 25.000 7.000 4.000 6.000
Sum omløpsmidler 132.000 109.000 92.000 4.000 29.000
Sum eiendeler 217.000 194.000 92.000 24.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -115.000 -204.000 -211.000 -225.000
Sum egenkapital 36.000 -85.000 -174.000 -181.000 -195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 279.000 266.000 206.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 279.000 266.000 206.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 194.000 92.000 25.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -170.000 -174.000 -202.000 -229.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.3 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.3 0 0.1
Soliditet 16.5 -43.8 -189.1 -309.5
Resultatgrad 88.7 83.2 14.9 25.5 37.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 5.1 -3.3 -1.5 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 57.8 45.9 7.6 5 41.3
Signatur
24.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex