Melhus Bil Trondheim As
Juridisk navn:  Melhus Bil Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73202500
Postboks 6145 Torgarden Tungasletta 8 Fax: 73202501
7435 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 944638741
Aksjekapital: 200.500 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 6/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
71.77%
Egenkapital  
  
213.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 292.910.000 296.754.000 291.792.000 224.360.000 192.129.000
Resultat: -4.902.000 -17.366.000 4.536.000 5.541.000 2.239.000
Egenkapital: 48.950.000 15.619.000 22.936.000 19.204.000 5.085.000
Regnskap for  Melhus Bil Trondheim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 292.910.000 296.754.000 291.792.000 224.360.000 192.129.000
Driftskostnader -294.736.000 -310.878.000 -285.783.000 -217.518.000 -188.213.000
Driftsresultat -1.826.000 -14.125.000 6.008.000 6.841.000 3.916.000
Finansinntekter 557.000 641.000 237.000 29.000 277.000
Finanskostnader -3.632.000 -3.882.000 -1.709.000 -1.330.000 -1.954.000
Finans -3.075.000 -3.241.000 -1.472.000 -1.301.000 -1.677.000
Resultat før skatt -4.902.000 -17.366.000 4.536.000 5.541.000 2.239.000
Skattekostnad 1.040.000 3.873.000 -1.025.000 -1.421.000 -697.000
Årsresultat -3.861.000 -13.493.000 3.511.000 4.119.000 1.542.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.057.000 44.133.000 48.379.000 1.747.000 2.019.000
Sum omløpsmidler 92.573.000 92.688.000 108.932.000 88.398.000 68.604.000
Sum eiendeler 123.630.000 136.821.000 157.311.000 90.145.000 70.623.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 11.359.000 7.848.000 3.729.000
Sum egenkapital 48.950.000 15.619.000 22.936.000 19.204.000 5.085.000
Sum langsiktig gjeld 5.090.000 34.325.000 29.944.000 9.584.000 7.122.000
Sum kortsiktig gjeld 69.591.000 86.878.000 104.431.000 61.356.000 58.416.000
Sum gjeld og egenkapital 123.631.000 136.822.000 157.311.000 90.144.000 70.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 285.974.000 289.611.000 285.764.000 223.281.000 188.827.000
Andre inntekter 6.937.000 7.142.000 6.027.000 1.079.000 3.303.000
Driftsinntekter 292.910.000 296.754.000 291.792.000 224.360.000 192.129.000
Varekostnad -219.763.000 -230.218.000 -219.711.000 -172.813.000 -148.498.000
Lønninger -42.816.000 -42.397.000 -32.887.000 -25.663.000 -22.461.000
Avskrivning -3.230.000 -3.144.000 -2.214.000 -700.000 -714.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.927.000 -35.119.000 -30.971.000 -18.342.000 -16.540.000
Driftskostnader -294.736.000 -310.878.000 -285.783.000 -217.518.000 -188.213.000
Driftsresultat -1.826.000 -14.125.000 6.008.000 6.841.000 3.916.000
Finansinntekter 557.000 641.000 237.000 29.000 277.000
Finanskostnader -3.632.000 -3.882.000 -1.709.000 -1.330.000 -1.954.000
Finans -3.075.000 -3.241.000 -1.472.000 -1.301.000 -1.677.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.861.000 -13.493.000 3.511.000 4.119.000 1.542.000
Balanse detaljer          
Goodwill 18.240.000 20.672.000 23.104.000 0 0
Sum Immatrielle midler 20.971.000 22.408.000 23.104.000 799.000 625.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 56.000 97.000 140.000 212.000 0
Driftsløsøre 2.643.000 2.569.000 4.337.000 674.000 1.332.000
Sum varige driftsmidler 2.699.000 2.667.000 4.477.000 885.000 1.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.388.000 19.058.000 20.798.000 62.000 62.000
Sum anleggsmidler 31.057.000 44.133.000 48.379.000 1.747.000 2.019.000
Varebeholdning 56.525.000 56.728.000 73.851.000 46.254.000 45.428.000
Kundefordringer 12.559.000 14.020.000 17.077.000 22.629.000 10.277.000
Andre fordringer 7.642.000 17.717.000 16.247.000 11.106.000 4.628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.847.000 4.224.000 1.758.000 8.410.000 6.130.000
Sum omløpsmidler 92.573.000 92.688.000 108.932.000 88.398.000 68.604.000
Sum eiendeler 123.630.000 136.821.000 157.311.000 90.145.000 70.623.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 11.359.000 7.848.000 3.729.000
Sum egenkapital 48.950.000 15.619.000 22.936.000 19.204.000 5.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 292.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.585.000 65.006.000 23.315.000 11.447.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.090.000 34.325.000 29.944.000 9.584.000 7.122.000
Leverandørgjeld 4.137.000 3.873.000 52.531.000 38.690.000 50.360.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.596.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 11.605.000 8.230.000 19.165.000 1.479.000 2.884.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.264.000 9.769.000 9.421.000 8.145.000 5.149.000
Sum kortsiktig gjeld 69.591.000 86.878.000 104.431.000 61.356.000 58.416.000
Sum gjeld og egenkapital 123.631.000 136.822.000 157.311.000 90.144.000 70.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.982.000 5.810.000 4.501.000 27.042.000 10.188.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.7 0.4
Soliditet 39.6 11.4 14.6 21.3 7.2
Resultatgrad -0.6 -4.8 2.1 3 2.0
Rentedekningsgrad -0.5 -3.6 3.5 5.1 2.1
Gjeldsgrad 1.5 7.8 5.9 3.7 12.9
Total kapitalrentabilitet -9.9 4 7.6 5.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex