Meløy Arbeidstreningssenter AS
Juridisk navn:  Meløy Arbeidstreningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47480851
Parkveien 41 Parkveien 41 Fax: 75755405
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 964985235
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/4/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.75%
Resultat  
  
540.44%
Egenkapital  
  
93.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.845.000 9.650.000 9.413.000 10.352.000 10.416.000
Resultat: 1.742.000 272.000 94.000 207.000 934.000
Egenkapital: 3.604.000 1.862.000 1.590.000 1.496.000 1.289.000
Regnskap for  Meløy Arbeidstreningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.845.000 9.650.000 9.413.000 10.352.000 10.416.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.250.000 -9.190.000 -9.959.000 -9.335.000
Driftsresultat 1.877.000 400.000 221.000 393.000 1.081.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 4.000
Finanskostnader -134.000 -128.000 -128.000 -192.000 -150.000
Finans -134.000 -127.000 -127.000 -186.000 -146.000
Resultat før skatt 1.742.000 272.000 94.000 207.000 934.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.742.000 272.000 94.000 207.000 934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.029.000 4.564.000 4.770.000 4.836.000 4.699.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 1.852.000 1.835.000 2.069.000 1.626.000
Sum eiendeler 7.758.000 6.416.000 6.605.000 6.905.000 6.325.000
Sum opptjent egenkapital 3.104.000 1.362.000 1.090.000 996.000 789.000
Sum egenkapital 3.604.000 1.862.000 1.590.000 1.496.000 1.289.000
Sum langsiktig gjeld 2.918.000 3.458.000 3.840.000 4.188.000 3.726.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.095.000 1.175.000 1.221.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 7.758.000 6.415.000 6.605.000 6.905.000 6.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.437.000 1.396.000 1.313.000 1.181.000 1.155.000
Andre inntekter 10.408.000 8.254.000 8.100.000 9.171.000 9.261.000
Driftsinntekter 11.845.000 9.650.000 9.413.000 10.352.000 10.416.000
Varekostnad -408.000 -399.000 -418.000 -323.000 -221.000
Lønninger -7.157.000 -6.365.000 -6.698.000 -7.199.000 -6.768.000
Avskrivning -200.000 -205.000 -202.000 -192.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.203.000 -2.281.000 -1.872.000 -2.245.000 -2.187.000
Driftskostnader -9.968.000 -9.250.000 -9.190.000 -9.959.000 -9.335.000
Driftsresultat 1.877.000 400.000 221.000 393.000 1.081.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 4.000
Finanskostnader -134.000 -128.000 -128.000 -192.000 -150.000
Finans -134.000 -127.000 -127.000 -186.000 -146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.742.000 272.000 94.000 207.000 934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.872.000 4.343.000 4.461.000 4.461.000 4.583.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 213.000 301.000 367.000 108.000
Sum varige driftsmidler 4.021.000 4.556.000 4.762.000 4.828.000 4.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 4.029.000 4.564.000 4.770.000 4.836.000 4.699.000
Varebeholdning 242.000 199.000 247.000 203.000 216.000
Kundefordringer 443.000 457.000 449.000 480.000 500.000
Andre fordringer 92.000 106.000 93.000 71.000 533.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.952.000 1.089.000 1.046.000 1.315.000 376.000
Sum omløpsmidler 3.729.000 1.852.000 1.835.000 2.069.000 1.626.000
Sum eiendeler 7.758.000 6.416.000 6.605.000 6.905.000 6.325.000
Sum opptjent egenkapital 3.104.000 1.362.000 1.090.000 996.000 789.000
Sum egenkapital 3.604.000 1.862.000 1.590.000 1.496.000 1.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 2.918.000 3.458.000 3.840.000 4.188.000 3.726.000
Leverandørgjeld 113.000 104.000 178.000 172.000 210.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 403.000 344.000 359.000 388.000 398.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 720.000 647.000 638.000 661.000 699.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.095.000 1.175.000 1.221.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 7.758.000 6.415.000 6.605.000 6.905.000 6.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.493.000 757.000 660.000 848.000 316.000
Likviditetsgrad 1 3 1.7 1.6 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 2.8 1.5 1.4 1.5 1.1
Soliditet 46.5 2 24.1 21.7 20.4
Resultatgrad 15.8 4.1 2.3 3.8 10.4
Rentedekningsgrad 1 3.1 1.7 2 7.2
Gjeldsgrad 1.2 2.4 3.2 3.6 3.9
Total kapitalrentabilitet 24.2 6.3 3.4 5.8 17.2
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex