Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mediteam AS
Juridisk navn:  Mediteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51856100
Sjøveien 34 Sjøveien 34 Fax: 51856110
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 974683520
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.77%
Resultat  
  
101.06%
Egenkapital  
  
1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000 12.704.000
Resultat: 7.602.000 3.781.000 3.655.000 3.206.000 2.942.000
Egenkapital: 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000 2.603.000
Regnskap for  Mediteam AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000 12.704.000
Driftskostnader -8.923.000 -8.630.000 -10.956.000 -10.900.000 -9.763.000
Driftsresultat 7.601.000 3.632.000 3.149.000 3.205.000 2.941.000
Finansinntekter 2.000 150.000 507.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 149.000 506.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 7.602.000 3.781.000 3.655.000 3.206.000 2.942.000
Skattekostnad -1.662.000 -797.000 -744.000 -844.000 -816.000
Årsresultat 5.940.000 2.984.000 2.911.000 2.362.000 2.126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 640.000 924.000 1.246.000 1.725.000 615.000
Sum omløpsmidler 11.315.000 6.839.000 6.015.000 5.514.000 7.046.000
Sum eiendeler 11.955.000 7.763.000 7.261.000 7.239.000 7.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.319.000 2.271.000 2.111.000 1.690.000 2.003.000
Sum egenkapital 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000 2.603.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.035.000 4.891.000 4.550.000 4.949.000 5.059.000
Sum gjeld og egenkapital 11.954.000 7.762.000 7.261.000 7.239.000 7.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000 12.704.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.525.000 12.262.000 14.105.000 14.104.000 12.704.000
Varekostnad -4.231.000 -5.448.000 -6.376.000 -5.658.000 -5.754.000
Lønninger -2.970.000 -1.622.000 -2.509.000 -3.353.000 -2.241.000
Avskrivning -303.000 -343.000 -479.000 -381.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.419.000 -1.217.000 -1.592.000 -1.508.000 -1.570.000
Driftskostnader -8.923.000 -8.630.000 -10.956.000 -10.900.000 -9.763.000
Driftsresultat 7.601.000 3.632.000 3.149.000 3.205.000 2.941.000
Finansinntekter 2.000 150.000 507.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 149.000 506.000 1.000 1.000
Konsernbidrag -5.892.000 -2.824.000 -2.490.000 -2.674.000 -2.448.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.940.000 2.984.000 2.911.000 2.362.000 2.126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 392.000 685.000 997.000 1.308.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 25.000 35.000 203.000 346.000
Sum varige driftsmidler 34.000 25.000 35.000 203.000 346.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000
Sum anleggsmidler 640.000 924.000 1.246.000 1.725.000 615.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.769.000 1.801.000 3.580.000 3.229.000 4.166.000
Andre fordringer 214.000 156.000 228.000 386.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.332.000 4.881.000 2.208.000 1.899.000 2.636.000
Sum omløpsmidler 11.315.000 6.839.000 6.015.000 5.514.000 7.046.000
Sum eiendeler 11.955.000 7.763.000 7.261.000 7.239.000 7.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.319.000 2.271.000 2.111.000 1.690.000 2.003.000
Sum egenkapital 2.919.000 2.871.000 2.711.000 2.290.000 2.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 343.000 456.000 574.000 874.000 653.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 100.000 130.000 220.000 441.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.346.000 4.336.000 3.846.000 3.855.000 3.965.000
Sum kortsiktig gjeld 9.035.000 4.891.000 4.550.000 4.949.000 5.059.000
Sum gjeld og egenkapital 11.954.000 7.762.000 7.261.000 7.239.000 7.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.280.000 1.948.000 1.465.000 565.000 1.987.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.4
Soliditet 24.4 3 37.3 31.6 3
Resultatgrad 46.0 29.6 22.3 22.7 23.2
Rentedekningsgrad 7.601.0 3 3 1068.3 1470.5
Gjeldsgrad 3.1 1.7 1.7 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 63.6 48.7 50.4 44.3 38.4
Signatur
30.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN HVER FOR SEG.
Prokurister
30.09.2020
Daglig leder og styrets formann hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex