Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mawa AS
Juridisk navn:  Mawa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Warmbrodt VVS AS Hestehaven 27 Hestehagen industriområde Fax:
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 894501162
Aksjekapital: 197.352 NOK
Etableringsdato: 8/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Lohne Revisjon As
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.32%
Resultat  
  
3.66%
Egenkapital  
  
2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 307.000 303.000 635.000 292.000 278.000
Resultat: 85.000 82.000 414.000 133.000 8.000
Egenkapital: 2.575.000 2.508.000 2.444.000 2.126.000 2.002.000
Regnskap for  Mawa AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 307.000 303.000 635.000 292.000 278.000
Driftskostnader -222.000 -217.000 -204.000 -234.000 -233.000
Driftsresultat 85.000 86.000 432.000 58.000 44.000
Finansinntekter 0 0 100.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -17.000 -25.000 -37.000
Finans -3.000 -17.000 75.000 -36.000
Resultat før skatt 85.000 82.000 414.000 133.000 8.000
Skattekostnad -19.000 -18.000 -96.000 -9.000 -3.000
Årsresultat 67.000 64.000 318.000 124.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.714.000 1.770.000 1.964.000 1.697.000 1.794.000
Sum omløpsmidler 962.000 853.000 919.000 1.407.000 1.176.000
Sum eiendeler 2.676.000 2.623.000 2.883.000 3.104.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 2.264.000 2.197.000 2.133.000 1.815.000 1.691.000
Sum egenkapital 2.575.000 2.508.000 2.444.000 2.126.000 2.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 253.000 708.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 115.000 186.000 269.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 2.677.000 2.623.000 2.883.000 3.103.000 2.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000 288.000 288.000 285.000 274.000
Andre inntekter 19.000 15.000 347.000 7.000 3.000
Driftsinntekter 307.000 303.000 635.000 292.000 278.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -41.000 -23.000 -62.000 -34.000 -20.000
Avskrivning -81.000 -80.000 -80.000 -104.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -114.000 -62.000 -96.000 -106.000
Driftskostnader -222.000 -217.000 -204.000 -234.000 -233.000
Driftsresultat 85.000 86.000 432.000 58.000 44.000
Finansinntekter 0 0 100.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -17.000 -25.000 -37.000
Finans -3.000 -17.000 75.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 64.000 318.000 124.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 30.000 26.000 25.000 18.000
Fast eiendom 1.541.000 1.598.000 1.674.000 1.404.000 1.504.000
Maskiner anlegg 3.000 7.000 11.000 15.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.541.000 1.601.000 1.681.000 1.415.000 1.519.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 140.000 257.000 257.000 257.000
Sum anleggsmidler 1.714.000 1.770.000 1.964.000 1.697.000 1.794.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 728.000 750.000 739.000 1.231.000 939.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 104.000 180.000 176.000 236.000
Sum omløpsmidler 962.000 853.000 919.000 1.407.000 1.176.000
Sum eiendeler 2.676.000 2.623.000 2.883.000 3.104.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 2.264.000 2.197.000 2.133.000 1.815.000 1.691.000
Sum egenkapital 2.575.000 2.508.000 2.444.000 2.126.000 2.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 253.000 708.000 763.000
Leverandørgjeld 0 0 193.000 14.000
Betalbar skatt 23.000 22.000 98.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 67.000 61.000 32.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 27.000 28.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 115.000 186.000 269.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 2.677.000 2.623.000 2.883.000 3.103.000 2.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000 738.000 733.000 1.138.000 972.000
Likviditetsgrad 1 9.4 7.4 4.9 5.2 5.8
Likviditetsgrad 2 9.4 7.4 4.9 5.2 5.8
Soliditet 96.2 95.6 84.8 68.5 67.4
Resultatgrad 27.7 28.4 6 19.9 15.8
Rentedekningsgrad 28.7 25.4 2.3 1.2
Gjeldsgrad 0 0.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.2 3.3 1 5.1 1.5
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex