Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maura Bensin & Service AS
Juridisk navn:  Maura Bensin & Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63999147
Mauravegen 67 Mauravegen 67 Fax: 63993157
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 992840870
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/22/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.3%
Resultat  
  
10.05%
Egenkapital  
  
-13.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.695.000 5.567.000 5.754.000 5.358.000 5.108.000
Resultat: -197.000 -219.000 -62.000 208.000 105.000
Egenkapital: -1.684.000 -1.487.000 -1.268.000 -1.206.000 -1.415.000
Regnskap for  Maura Bensin & Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.695.000 5.567.000 5.754.000 5.358.000 5.108.000
Driftskostnader -5.750.000 -5.640.000 -5.720.000 -5.091.000 -4.892.000
Driftsresultat -55.000 -73.000 34.000 266.000 215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -142.000 -146.000 -96.000 -58.000 -110.000
Finans -142.000 -146.000 -96.000 -58.000 -110.000
Resultat før skatt -197.000 -219.000 -62.000 208.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -219.000 -62.000 208.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 494.000 563.000 596.000 373.000 370.000
Sum omløpsmidler 441.000 371.000 344.000 358.000 313.000
Sum eiendeler 935.000 934.000 940.000 731.000 683.000
Sum opptjent egenkapital -1.784.000 -1.587.000 -1.368.000 -1.306.000 -1.515.000
Sum egenkapital -1.684.000 -1.487.000 -1.268.000 -1.206.000 -1.415.000
Sum langsiktig gjeld 1.352.000 1.055.000 1.066.000 971.000 752.000
Sum kortsiktig gjeld 1.268.000 1.365.000 1.143.000 966.000 1.346.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 933.000 941.000 731.000 683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.478.000 5.319.000 5.493.000 5.118.000 4.834.000
Andre inntekter 216.000 248.000 261.000 241.000 274.000
Driftsinntekter 5.695.000 5.567.000 5.754.000 5.358.000 5.108.000
Varekostnad -3.100.000 -2.843.000 -2.921.000 -2.713.000 -2.646.000
Lønninger -934.000 -1.186.000 -1.157.000 -1.051.000 -1.025.000
Avskrivning -69.000 -75.000 -68.000 -39.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.647.000 -1.536.000 -1.574.000 -1.288.000 -1.185.000
Driftskostnader -5.750.000 -5.640.000 -5.720.000 -5.091.000 -4.892.000
Driftsresultat -55.000 -73.000 34.000 266.000 215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -142.000 -146.000 -96.000 -58.000 -110.000
Finans -142.000 -146.000 -96.000 -58.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -219.000 -62.000 208.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 221.000 258.000 265.000 0 0
Driftsløsøre 273.000 305.000 331.000 373.000 370.000
Sum varige driftsmidler 494.000 563.000 596.000 373.000 370.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 494.000 563.000 596.000 373.000 370.000
Varebeholdning 264.000 228.000 251.000 280.000 254.000
Kundefordringer 78.000 44.000 0 0 15.000
Andre fordringer 70.000 71.000 71.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 28.000 22.000 46.000 44.000
Sum omløpsmidler 441.000 371.000 344.000 358.000 313.000
Sum eiendeler 935.000 934.000 940.000 731.000 683.000
Sum opptjent egenkapital -1.784.000 -1.587.000 -1.368.000 -1.306.000 -1.515.000
Sum egenkapital -1.684.000 -1.487.000 -1.268.000 -1.206.000 -1.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 141.000 215.000 252.000 240.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 1.352.000 1.055.000 1.066.000 971.000 752.000
Leverandørgjeld 532.000 515.000 436.000 293.000 594.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 215.000 82.000 119.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 430.000 420.000 373.000 314.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 1.268.000 1.365.000 1.143.000 966.000 1.346.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 933.000 941.000 731.000 683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -827.000 -994.000 -799.000 -608.000 -1.033.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Soliditet -179.9 -159.4 -134.8 -207.2
Resultatgrad -1.0 -1.3 0.6 5 4.2
Rentedekningsgrad -0.4 -0.5 0.4 4.6 2
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.7 -1.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet -5.9 -7.8 3.6 36.4 31.5
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex