Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mats Erik Storstad AS
Juridisk navn:  Mats Erik Storstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92232980
Figgadalsvegen 433 Figgadalsvegen 433 Fax:
7711 Steinkjer 7711 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 892846642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.45%
Resultat  
  
-76.32%
Egenkapital  
  
3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000 548.000
Resultat: 27.000 114.000 137.000 1.000 435.000
Egenkapital: 565.000 545.000 456.000 399.000 398.000
Regnskap for  Mats Erik Storstad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000 548.000
Driftskostnader -2.289.000 -1.559.000 -252.000 -131.000 -112.000
Driftsresultat 92.000 173.000 137.000 1.000 436.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 0 0 -1.000
Finans -65.000 -58.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 27.000 114.000 137.000 1.000 435.000
Skattekostnad -7.000 -25.000 -30.000 0 -6.000
Årsresultat 20.000 89.000 107.000 1.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000 569.000
Sum omløpsmidler 874.000 625.000 352.000 90.000 54.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.961.000 758.000 574.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 445.000 356.000 299.000 298.000
Sum egenkapital 565.000 545.000 456.000 399.000 398.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.024.000 141.000 111.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 393.000 161.000 64.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 2.863.000 2.962.000 758.000 574.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.382.000 1.733.000 389.000 130.000 113.000
Andre inntekter 0 0 2.000 435.000
Driftsinntekter 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000 548.000
Varekostnad -762.000 -225.000 -11.000 0 0
Lønninger -544.000 -551.000 -99.000 0 -2.000
Avskrivning -348.000 -235.000 -77.000 -85.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -548.000 -65.000 -46.000 -29.000
Driftskostnader -2.289.000 -1.559.000 -252.000 -131.000 -112.000
Driftsresultat 92.000 173.000 137.000 1.000 436.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 0 0 -1.000
Finans -65.000 -58.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 0
Årsresultat 20.000 89.000 107.000 1.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000 569.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000 569.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 191.000 216.000 91.000 66.000 0
Andre fordringer 58.000 68.000 64.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 626.000 341.000 196.000 24.000 52.000
Sum omløpsmidler 874.000 625.000 352.000 90.000 54.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.961.000 758.000 574.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 445.000 356.000 299.000 298.000
Sum egenkapital 565.000 545.000 456.000 399.000 398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 62.000 36.000 6.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.024.000 141.000 111.000 111.000
Leverandørgjeld 191.000 183.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 140.000 101.000 11.000 0
Utbytte 0 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 70.000 9.000 53.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 393.000 161.000 64.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 2.863.000 2.962.000 758.000 574.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 232.000 191.000 26.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2.2 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 2.2 1.4 0.5
Soliditet 19.7 18.4 60.2 69.5 63.9
Resultatgrad 3.9 1 35.2 0.8 79.6
Rentedekningsgrad 1.4 2.9 4
Gjeldsgrad 4.1 4.4 0.7 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.2 5.9 18.1 0.2 7
Signatur
06.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex