Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathisen AS
Juridisk navn:  Mathisen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341155
Postboks 240 Jemtlandsvegen 9 Fax: 62359026
2381 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 951648736
Aksjekapital: 396.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 4/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.89%
Resultat  
  
-73.33%
Egenkapital  
  
-11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.848.000 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000
Resultat: 1.446.000 5.422.000 4.086.000 1.194.000 804.000
Egenkapital: 9.468.000 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000
Regnskap for  Mathisen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.848.000 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000
Driftskostnader -55.415.000 -56.946.000 -38.559.000 -25.843.000 -21.069.000
Driftsresultat 1.434.000 5.447.000 4.080.000 1.210.000 832.000
Finansinntekter 35.000 1.000 40.000 10.000 13.000
Finanskostnader -23.000 -25.000 -34.000 -27.000 -41.000
Finans 12.000 -24.000 6.000 -17.000 -28.000
Resultat før skatt 1.446.000 5.422.000 4.086.000 1.194.000 804.000
Skattekostnad -318.000 -1.195.000 -900.000 -269.000 -188.000
Årsresultat 1.128.000 4.227.000 3.186.000 924.000 616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.035.000 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000
Sum omløpsmidler 15.142.000 16.102.000 12.480.000 9.778.000 7.626.000
Sum eiendeler 18.177.000 18.583.000 14.484.000 11.204.000 8.774.000
Sum opptjent egenkapital 9.072.000 10.244.000 6.017.000 3.831.000 4.907.000
Sum egenkapital 9.468.000 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000
Sum langsiktig gjeld 164.000 180.000 104.000 232.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 8.545.000 7.762.000 7.968.000 6.746.000 3.113.000
Sum gjeld og egenkapital 18.177.000 18.582.000 14.485.000 11.205.000 8.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.848.000 61.858.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000
Andre inntekter 534.000 0 0 0
Driftsinntekter 56.848.000 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000
Varekostnad -31.063.000 -33.686.000 -20.872.000 -11.669.000 -9.868.000
Lønninger -12.740.000 -12.302.000 -9.545.000 -7.301.000 -5.615.000
Avskrivning -729.000 -628.000 -547.000 -373.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.883.000 -10.330.000 -7.595.000 -6.500.000 -5.244.000
Driftskostnader -55.415.000 -56.946.000 -38.559.000 -25.843.000 -21.069.000
Driftsresultat 1.434.000 5.447.000 4.080.000 1.210.000 832.000
Finansinntekter 35.000 1.000 40.000 10.000 13.000
Finanskostnader -23.000 -25.000 -34.000 -27.000 -41.000
Finans 12.000 -24.000 6.000 -17.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.300.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.128.000 4.227.000 3.186.000 924.000 616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.752.000 2.445.000 1.944.000 1.342.000 1.058.000
Driftsløsøre 283.000 36.000 60.000 84.000 90.000
Sum varige driftsmidler 3.035.000 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.035.000 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.099.000 4.656.000 8.161.000 4.660.000 3.953.000
Andre fordringer 1.224.000 1.023.000 862.000 601.000 920.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.819.000 10.423.000 3.458.000 4.517.000 2.754.000
Sum omløpsmidler 15.142.000 16.102.000 12.480.000 9.778.000 7.626.000
Sum eiendeler 18.177.000 18.583.000 14.484.000 11.204.000 8.774.000
Sum opptjent egenkapital 9.072.000 10.244.000 6.017.000 3.831.000 4.907.000
Sum egenkapital 9.468.000 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 164.000 180.000 87.000 115.000 142.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 164.000 180.000 104.000 232.000 359.000
Leverandørgjeld 4.195.000 2.307.000 2.997.000 2.466.000 993.000
Betalbar skatt 335.000 1.102.000 928.000 297.000 406.000
Skyldig offentlige avgifter 1.847.000 2.167.000 1.809.000 1.125.000 1.130.000
Utbytte -2.300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.168.000 2.187.000 2.234.000 2.857.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 8.545.000 7.762.000 7.968.000 6.746.000 3.113.000
Sum gjeld og egenkapital 18.177.000 18.582.000 14.485.000 11.205.000 8.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.597.000 8.340.000 4.512.000 3.032.000 4.513.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.6 1.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.6 1.4 2.4
Soliditet 52.1 57.3 44.3 37.7 60.4
Resultatgrad 2.5 8.7 9.6 4.5 3.8
Rentedekningsgrad 62.3 217.9 1 44.8 20.3
Gjeldsgrad 0.9 0.7 1.3 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.1 29.3 28.4 10.9 9.6
Signatur
04.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex