Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathisen AS
Juridisk navn:  Mathisen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341155
Postboks 240 Jemtlandsvegen 9 Fax: 62359026
2381 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 951648736
Aksjekapital: 396.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 4/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.33%
Resultat  
  
32.7%
Egenkapital  
  
65.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000 22.368.000
Resultat: 5.422.000 4.086.000 1.194.000 804.000 2.245.000
Egenkapital: 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000 4.687.000
Regnskap for  Mathisen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000 22.368.000
Driftskostnader -56.946.000 -38.559.000 -25.843.000 -21.069.000 -20.091.000
Driftsresultat 5.447.000 4.080.000 1.210.000 832.000 2.277.000
Finansinntekter 1.000 40.000 10.000 13.000 12.000
Finanskostnader -25.000 -34.000 -27.000 -41.000 -44.000
Finans -24.000 6.000 -17.000 -28.000 -32.000
Resultat før skatt 5.422.000 4.086.000 1.194.000 804.000 2.245.000
Skattekostnad -1.195.000 -900.000 -269.000 -188.000 -547.000
Årsresultat 4.227.000 3.186.000 924.000 616.000 1.698.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000 1.301.000
Sum omløpsmidler 16.102.000 12.480.000 9.778.000 7.626.000 7.621.000
Sum eiendeler 18.583.000 14.484.000 11.204.000 8.774.000 8.922.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 6.017.000 3.831.000 4.907.000 4.291.000
Sum egenkapital 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000 4.687.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 104.000 232.000 359.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 7.762.000 7.968.000 6.746.000 3.113.000 3.559.000
Sum gjeld og egenkapital 18.582.000 14.485.000 11.205.000 8.775.000 8.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.858.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000 21.883.000
Andre inntekter 534.000 0 0 0 485.000
Driftsinntekter 62.392.000 42.639.000 27.054.000 21.902.000 22.368.000
Varekostnad -33.686.000 -20.872.000 -11.669.000 -9.868.000 -10.351.000
Lønninger -12.302.000 -9.545.000 -7.301.000 -5.615.000 -4.991.000
Avskrivning -628.000 -547.000 -373.000 -342.000 -344.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.330.000 -7.595.000 -6.500.000 -5.244.000 -4.405.000
Driftskostnader -56.946.000 -38.559.000 -25.843.000 -21.069.000 -20.091.000
Driftsresultat 5.447.000 4.080.000 1.210.000 832.000 2.277.000
Finansinntekter 1.000 40.000 10.000 13.000 12.000
Finanskostnader -25.000 -34.000 -27.000 -41.000 -44.000
Finans -24.000 6.000 -17.000 -28.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat 4.227.000 3.186.000 924.000 616.000 1.698.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.445.000 1.944.000 1.342.000 1.058.000 1.228.000
Driftsløsøre 36.000 60.000 84.000 90.000 73.000
Sum varige driftsmidler 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000 1.301.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.004.000 1.426.000 1.148.000 1.301.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.656.000 8.161.000 4.660.000 3.953.000 2.651.000
Andre fordringer 1.023.000 862.000 601.000 920.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.423.000 3.458.000 4.517.000 2.754.000 3.970.000
Sum omløpsmidler 16.102.000 12.480.000 9.778.000 7.626.000 7.621.000
Sum eiendeler 18.583.000 14.484.000 11.204.000 8.774.000 8.922.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 6.017.000 3.831.000 4.907.000 4.291.000
Sum egenkapital 10.640.000 6.413.000 4.227.000 5.303.000 4.687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 180.000 87.000 115.000 142.000 360.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 104.000 232.000 359.000 677.000
Leverandørgjeld 2.307.000 2.997.000 2.466.000 993.000 1.367.000
Betalbar skatt 1.102.000 928.000 297.000 406.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 2.167.000 1.809.000 1.125.000 1.130.000 682.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.187.000 2.234.000 2.857.000 584.000 701.000
Sum kortsiktig gjeld 7.762.000 7.968.000 6.746.000 3.113.000 3.559.000
Sum gjeld og egenkapital 18.582.000 14.485.000 11.205.000 8.775.000 8.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.340.000 4.512.000 3.032.000 4.513.000 4.062.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1.4 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.4 2.4 2.1
Soliditet 57.3 44.3 37.7 60.4 52.5
Resultatgrad 8.7 9.6 4.5 3.8 10.2
Rentedekningsgrad 217.9 1 44.8 20.3 51.8
Gjeldsgrad 0.7 1.3 1.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 29.3 28.4 10.9 9.6 25.7
Signatur
21.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
JOHANSEN JAN MORTEN
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
21.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex