Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskinutleie Stjørdal As
Juridisk navn:  Maskinutleie Stjørdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46971777
Wessels Veg 90 Wessels Veg 90 Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 996906108
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Login Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.9%
Resultat  
  
-268.08%
Egenkapital  
  
-50.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.437.000 27.030.000 28.748.000 18.360.000 17.232.000
Resultat: -3.254.000 1.936.000 7.151.000 1.432.000 1.112.000
Egenkapital: 2.711.000 5.429.000 3.920.000 1.433.000 991.000
Regnskap for  Maskinutleie Stjørdal As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.437.000 27.030.000 28.748.000 18.360.000 17.232.000
Driftskostnader -42.547.000 -24.974.000 -21.533.000 -16.842.000 -16.053.000
Driftsresultat -3.110.000 2.055.000 7.215.000 1.519.000 1.180.000
Finansinntekter 82.000 34.000 109.000 19.000 38.000
Finanskostnader -226.000 -153.000 -173.000 -106.000 -107.000
Finans -144.000 -119.000 -64.000 -87.000 -69.000
Resultat før skatt -3.254.000 1.936.000 7.151.000 1.432.000 1.112.000
Skattekostnad 716.000 -427.000 -1.664.000 -365.000 -293.000
Årsresultat -2.538.000 1.509.000 5.487.000 1.067.000 819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.912.000 2.819.000 2.502.000 2.117.000 2.121.000
Sum omløpsmidler 5.322.000 8.096.000 11.303.000 2.685.000 2.574.000
Sum eiendeler 12.234.000 10.915.000 13.805.000 4.802.000 4.695.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 4.928.000 3.418.000 932.000 490.000
Sum egenkapital 2.711.000 5.429.000 3.920.000 1.433.000 991.000
Sum langsiktig gjeld 2.463.000 1.688.000 2.125.000 785.000 1.342.000
Sum kortsiktig gjeld 7.060.000 3.798.000 7.759.000 2.584.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 12.234.000 10.916.000 13.804.000 4.803.000 4.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.257.000 26.255.000 28.184.000 18.100.000 17.096.000
Andre inntekter 180.000 775.000 563.000 260.000 136.000
Driftsinntekter 39.437.000 27.030.000 28.748.000 18.360.000 17.232.000
Varekostnad -18.575.000 -2.373.000 -2.501.000 -3.258.000 -4.022.000
Lønninger -5.679.000 -4.571.000 -3.323.000 -3.011.000 -2.573.000
Avskrivning -1.268.000 -1.052.000 -743.000 -728.000 -913.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.025.000 -16.978.000 -14.966.000 -9.845.000 -8.545.000
Driftskostnader -42.547.000 -24.974.000 -21.533.000 -16.842.000 -16.053.000
Driftsresultat -3.110.000 2.055.000 7.215.000 1.519.000 1.180.000
Finansinntekter 82.000 34.000 109.000 19.000 38.000
Finanskostnader -226.000 -153.000 -173.000 -106.000 -107.000
Finans -144.000 -119.000 -64.000 -87.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 -625.000 -600.000
Årsresultat -2.538.000 1.509.000 5.487.000 1.067.000 819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 467.000 339.000 333.000 359.000 356.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.818.000 2.214.000 1.998.000 1.482.000 1.472.000
Driftsløsøre 705.000 266.000 139.000 219.000 210.000
Sum varige driftsmidler 2.523.000 2.480.000 2.137.000 1.701.000 1.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.922.000 0 32.000 58.000 83.000
Sum anleggsmidler 6.912.000 2.819.000 2.502.000 2.117.000 2.121.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.367.000 5.632.000 7.025.000 1.684.000 1.577.000
Andre fordringer 2.798.000 1.378.000 2.823.000 876.000 878.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 1.087.000 1.455.000 125.000 119.000
Sum omløpsmidler 5.322.000 8.096.000 11.303.000 2.685.000 2.574.000
Sum eiendeler 12.234.000 10.915.000 13.805.000 4.802.000 4.695.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 4.928.000 3.418.000 932.000 490.000
Sum egenkapital 2.711.000 5.429.000 3.920.000 1.433.000 991.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.192.000 106.000 0 76.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 2.463.000 1.688.000 2.125.000 785.000 1.342.000
Leverandørgjeld 2.679.000 1.484.000 2.166.000 841.000 1.004.000
Betalbar skatt 433.000 1.638.000 368.000 284.000
Skyldig offentlige avgifter 1.744.000 518.000 594.000 296.000 148.000
Utbytte 0 -3.000.000 -625.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 445.000 1.257.000 361.000 377.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 7.060.000 3.798.000 7.759.000 2.584.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 12.234.000 10.916.000 13.804.000 4.803.000 4.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.738.000 4.298.000 3.544.000 101.000 213.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.1 1.5 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 2.1 1.5 1 1.1
Soliditet 22.2 49.7 28.4 29.8 21.1
Resultatgrad -7.9 7.6 25.1 8.3 6.8
Rentedekningsgrad -13.8 13.4 41.7 14.3 1
Gjeldsgrad 3.5 1 2.5 2.4 3.7
Total kapitalrentabilitet -24.8 19.1 53.1 3 25.9
Signatur
06.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2022
Styret kan meddele prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex