Maskinsalg AS
Juridisk navn:  Maskinsalg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38153368
Verksvegen 11 Verksvegen 11 Fax: 38153337
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 827442852
Aksjekapital: 532.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/3/1974 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.94%
Resultat  
  
10.55%
Egenkapital  
  
22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.992.000 28.456.000 31.666.000 32.633.000 29.710.000
Resultat: 3.679.000 3.328.000 2.464.000 1.754.000 1.145.000
Egenkapital: 6.543.000 5.338.000 4.368.000 2.460.000 2.326.000
Regnskap for  Maskinsalg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.992.000 28.456.000 31.666.000 32.633.000 29.710.000
Driftskostnader -29.300.000 -25.119.000 -29.238.000 -30.832.000 -28.542.000
Driftsresultat 3.692.000 3.338.000 2.428.000 1.800.000 1.169.000
Finansinntekter 24.000 4.000 53.000 73.000 46.000
Finanskostnader -36.000 -14.000 -17.000 -120.000 -70.000
Finans -12.000 -10.000 36.000 -47.000 -24.000
Resultat før skatt 3.679.000 3.328.000 2.464.000 1.754.000 1.145.000
Skattekostnad -834.000 -692.000 -556.000 -421.000 -293.000
Årsresultat 2.845.000 2.636.000 1.908.000 1.333.000 851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.708.000 1.848.000 200.000 217.000 294.000
Sum omløpsmidler 11.355.000 9.573.000 10.930.000 11.731.000 11.531.000
Sum eiendeler 14.063.000 11.421.000 11.130.000 11.948.000 11.825.000
Sum opptjent egenkapital 6.011.000 4.806.000 3.836.000 1.928.000 1.794.000
Sum egenkapital 6.543.000 5.338.000 4.368.000 2.460.000 2.326.000
Sum langsiktig gjeld 986.000 1.083.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.534.000 5.000.000 6.763.000 9.489.000 9.499.000
Sum gjeld og egenkapital 14.063.000 11.421.000 11.131.000 11.949.000 11.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.950.000 28.440.000 31.625.000 32.575.000 29.660.000
Andre inntekter 42.000 16.000 41.000 57.000 51.000
Driftsinntekter 32.992.000 28.456.000 31.666.000 32.633.000 29.710.000
Varekostnad -22.326.000 -18.974.000 -21.609.000 -22.866.000 -21.009.000
Lønninger -3.998.000 -3.649.000 -4.698.000 -5.256.000 -4.893.000
Avskrivning -219.000 -138.000 -53.000 -174.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.757.000 -2.358.000 -2.878.000 -2.536.000 -2.454.000
Driftskostnader -29.300.000 -25.119.000 -29.238.000 -30.832.000 -28.542.000
Driftsresultat 3.692.000 3.338.000 2.428.000 1.800.000 1.169.000
Finansinntekter 24.000 4.000 53.000 73.000 46.000
Finanskostnader -36.000 -14.000 -17.000 -120.000 -70.000
Finans -12.000 -10.000 36.000 -47.000 -24.000
Konsernbidrag -141.000 -65.000 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.600.000 0 -1.200.000 -2.100.000
Årsresultat 2.845.000 2.636.000 1.908.000 1.333.000 851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 581.000 658.000 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 90.000 200.000 217.000 294.000
Sum varige driftsmidler 655.000 748.000 200.000 217.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.016.000 1.100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.708.000 1.848.000 200.000 217.000 294.000
Varebeholdning 6.594.000 6.700.000 7.207.000 7.874.000 8.095.000
Kundefordringer 1.991.000 1.564.000 1.704.000 2.019.000 1.910.000
Andre fordringer 54.000 29.000 14.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.717.000 1.280.000 2.005.000 1.838.000 1.526.000
Sum omløpsmidler 11.355.000 9.573.000 10.930.000 11.731.000 11.531.000
Sum eiendeler 14.063.000 11.421.000 11.130.000 11.948.000 11.825.000
Sum opptjent egenkapital 6.011.000 4.806.000 3.836.000 1.928.000 1.794.000
Sum egenkapital 6.543.000 5.338.000 4.368.000 2.460.000 2.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 331.000 84.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 986.000 1.083.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.543.000 1.690.000 1.800.000 2.315.000 1.701.000
Betalbar skatt 794.000 674.000 556.000 421.000 293.000
Skyldig offentlige avgifter 707.000 444.000 596.000 585.000 663.000
Utbytte -1.500.000 -1.600.000 0 -1.200.000 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 660.000 509.000 3.811.000 4.968.000 4.742.000
Sum kortsiktig gjeld 6.534.000 5.000.000 6.763.000 9.489.000 9.499.000
Sum gjeld og egenkapital 14.063.000 11.421.000 11.131.000 11.949.000 11.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.821.000 4.573.000 4.167.000 2.242.000 2.032.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.6 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4
Soliditet 46.5 46.7 39.2 20.6 19.7
Resultatgrad 11.2 11.7 7.7 5.5 3.9
Rentedekningsgrad 102.6 238.4 142.8 1 16.7
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.5 3.9 4.1
Total kapitalrentabilitet 26.4 29.3 22.3 15.7 10.3
Signatur
12.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex