Maskinering Og Sveiseservice AS
Juridisk navn:  Maskinering Og Sveiseservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51770300
Vardheivegen 66 Vardheivegen 66 Fax: 51770301
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 977066719
Aksjekapital: 907.406 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 12/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lervig R&R As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.38%
Resultat  
  
-69.31%
Egenkapital  
  
7.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.088.000 94.447.000 68.387.000 48.648.000 44.018.000
Resultat: 1.205.000 3.926.000 3.484.000 -235.000 -5.527.000
Egenkapital: 12.712.000 11.772.000 8.710.000 6.078.000 6.343.000
Regnskap for  Maskinering Og Sveiseservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.088.000 94.447.000 68.387.000 48.648.000 44.018.000
Driftskostnader -74.464.000 -89.697.000 -63.891.000 -47.878.000 -48.653.000
Driftsresultat 2.624.000 4.750.000 4.495.000 771.000 -4.635.000
Finansinntekter 166.000 639.000 92.000 50.000 119.000
Finanskostnader -1.584.000 -1.463.000 -1.104.000 -1.057.000 -1.010.000
Finans -1.418.000 -824.000 -1.012.000 -1.007.000 -891.000
Resultat før skatt 1.205.000 3.926.000 3.484.000 -235.000 -5.527.000
Skattekostnad -265.000 -864.000 -852.000 -29.000 1.298.000
Årsresultat 940.000 3.062.000 2.632.000 -265.000 -4.228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.986.000 24.331.000 13.255.000 15.904.000 15.834.000
Sum omløpsmidler 26.865.000 34.299.000 30.773.000 19.581.000 15.209.000
Sum eiendeler 54.851.000 58.630.000 44.028.000 35.485.000 31.043.000
Sum opptjent egenkapital 8.447.000 7.507.000 4.444.000 1.813.000 2.077.000
Sum egenkapital 12.712.000 11.772.000 8.710.000 6.078.000 6.343.000
Sum langsiktig gjeld 22.674.000 11.274.000 3.562.000 5.844.000 6.401.000
Sum kortsiktig gjeld 19.465.000 35.584.000 31.756.000 23.562.000 18.299.000
Sum gjeld og egenkapital 54.852.000 58.631.000 44.028.000 35.485.000 31.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.086.000 94.447.000 68.387.000 48.648.000 44.018.000
Andre inntekter 1.002.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 77.088.000 94.447.000 68.387.000 48.648.000 44.018.000
Varekostnad -28.764.000 -36.185.000 -21.604.000 -14.610.000 -14.603.000
Lønninger -31.029.000 -34.782.000 -28.408.000 -20.865.000 -22.334.000
Avskrivning -3.044.000 -2.779.000 -2.239.000 -2.034.000 -2.128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.627.000 -15.951.000 -11.640.000 -10.369.000 -9.588.000
Driftskostnader -74.464.000 -89.697.000 -63.891.000 -47.878.000 -48.653.000
Driftsresultat 2.624.000 4.750.000 4.495.000 771.000 -4.635.000
Finansinntekter 166.000 639.000 92.000 50.000 119.000
Finanskostnader -1.584.000 -1.463.000 -1.104.000 -1.057.000 -1.010.000
Finans -1.418.000 -824.000 -1.012.000 -1.007.000 -891.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 940.000 3.062.000 2.632.000 -265.000 -4.228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 238.000 810.000 1.381.000 1.953.000
Sum Immatrielle midler 494.000 1.929.000 3.353.000 3.954.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 19.800.000 16.798.000 5.416.000 6.488.000 5.778.000
Driftsløsøre 422.000 525.000 337.000 504.000 520.000
Sum varige driftsmidler 20.223.000 17.323.000 5.753.000 6.992.000 6.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.763.000 6.514.000 5.573.000 5.559.000 5.583.000
Sum anleggsmidler 27.986.000 24.331.000 13.255.000 15.904.000 15.834.000
Varebeholdning 9.740.000 13.934.000 8.380.000 8.552.000 7.510.000
Kundefordringer 14.676.000 18.752.000 21.088.000 10.151.000 6.906.000
Andre fordringer 195.000 171.000 85.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.449.000 1.418.000 1.133.000 793.000 526.000
Sum omløpsmidler 26.865.000 34.299.000 30.773.000 19.581.000 15.209.000
Sum eiendeler 54.851.000 58.630.000 44.028.000 35.485.000 31.043.000
Sum opptjent egenkapital 8.447.000 7.507.000 4.444.000 1.813.000 2.077.000
Sum egenkapital 12.712.000 11.772.000 8.710.000 6.078.000 6.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.516.000 12.111.000 13.277.000 8.103.000 6.661.000
Sum langsiktig gjeld 22.674.000 11.274.000 3.562.000 5.844.000 6.401.000
Leverandørgjeld 5.044.000 11.307.000 8.299.000 7.321.000 5.194.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.827.000 3.924.000 4.375.000 2.555.000 1.816.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.079.000 8.242.000 5.804.000 5.583.000 4.628.000
Sum kortsiktig gjeld 19.465.000 35.584.000 31.756.000 23.562.000 18.299.000
Sum gjeld og egenkapital 54.852.000 58.631.000 44.028.000 35.485.000 31.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.400.000 -1.285.000 -983.000 -3.981.000 -3.090.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.7 0.5 0.4
Soliditet 23.2 20.1 19.8 17.1 20.4
Resultatgrad 3.4 5 6.6 1.6 -10.5
Rentedekningsgrad 1.7 3.2 4.1 0.7 -4.6
Gjeldsgrad 3.3 4 4.1 4.8 3.9
Total kapitalrentabilitet 5.1 9.2 10.4 2.3 -14.5
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex