Maskiner & Pulverteknologi AS
Juridisk navn:  Maskiner & Pulverteknologi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63982330
Børserudvegen 13 Børserudvegen 13 Fax: 63982435
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 979495773
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kr Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
343.38%
Resultat  
  
740%
Egenkapital  
  
40.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 971.000 219.000 974.000 354.000 679.000
Resultat: 288.000 -45.000 219.000 -12.000 51.000
Egenkapital: 818.000 583.000 628.000 413.000 426.000
Regnskap for  Maskiner & Pulverteknologi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 971.000 219.000 974.000 354.000 679.000
Driftskostnader -678.000 -263.000 -753.000 -363.000 -631.000
Driftsresultat 293.000 -44.000 222.000 -9.000 48.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 1.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -7.000 -5.000 -2.000
Finans -6.000 0 -2.000 -4.000 3.000
Resultat før skatt 288.000 -45.000 219.000 -12.000 51.000
Skattekostnad -53.000 0 -5.000 0 0
Årsresultat 234.000 -45.000 215.000 -12.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 985.000 635.000 675.000 481.000 539.000
Sum eiendeler 985.000 635.000 675.000 481.000 539.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 483.000 528.000 313.000 326.000
Sum egenkapital 818.000 583.000 628.000 413.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 51.000 47.000 68.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 986.000 634.000 675.000 481.000 540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 971.000 219.000 1.022.000 306.000 679.000
Andre inntekter 0 -48.000 48.000 0
Driftsinntekter 971.000 219.000 974.000 354.000 679.000
Varekostnad -444.000 -167.000 -631.000 -257.000 -483.000
Lønninger -139.000 -7.000 -6.000 -6.000 -15.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -89.000 -116.000 -100.000 -133.000
Driftskostnader -678.000 -263.000 -753.000 -363.000 -631.000
Driftsresultat 293.000 -44.000 222.000 -9.000 48.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 1.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -7.000 -5.000 -2.000
Finans -6.000 0 -2.000 -4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 -45.000 215.000 -12.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kundefordringer 78.000 67.000 24.000 0 122.000
Andre fordringer 14.000 9.000 24.000 58.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 891.000 556.000 625.000 420.000 397.000
Sum omløpsmidler 985.000 635.000 675.000 481.000 539.000
Sum eiendeler 985.000 635.000 675.000 481.000 539.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 483.000 528.000 313.000 326.000
Sum egenkapital 818.000 583.000 628.000 413.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 31.000 10.000 42.000 90.000
Betalbar skatt 53.000 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 12.000 32.000 18.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 8.000 0 8.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 51.000 47.000 68.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 986.000 634.000 675.000 481.000 540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 817.000 584.000 628.000 413.000 425.000
Likviditetsgrad 1 5.9 12.5 14.4 7 4.7
Likviditetsgrad 2 5.9 12.4 14.3 7 4.7
Soliditet 83.0 9 9 85.9 78.9
Resultatgrad 30.2 -20.1 22.8 -2.5 7.1
Rentedekningsgrad 36.6 31.7 -1.8 2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 29.9 -6.6 33.6 -1.7 9.8
Signatur
20.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex