Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin & Verktøy As
Juridisk navn:  Maskin & Verktøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75525940
Postboks 1213 Jordbruksveien 39 Fax: 75525902
8001 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 985332150
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/27/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Waages Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
2.76%
Resultat  
  
13.26%
Egenkapital  
  
27.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.072.000 21.479.000 18.335.000 14.410.000 13.327.000
Resultat: 3.904.000 3.447.000 1.655.000 1.344.000 1.610.000
Egenkapital: 14.056.000 11.015.000 8.287.000 7.337.000 6.317.000
Regnskap for  Maskin & Verktøy As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.072.000 21.479.000 18.335.000 14.410.000 13.327.000
Driftskostnader -18.147.000 -18.007.000 -16.667.000 -13.042.000 -11.683.000
Driftsresultat 3.924.000 3.472.000 1.668.000 1.368.000 1.645.000
Finansinntekter 3.000 1.000 7.000 1.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -26.000 -20.000 -25.000 -36.000
Finans -20.000 -25.000 -13.000 -24.000 -34.000
Resultat før skatt 3.904.000 3.447.000 1.655.000 1.344.000 1.610.000
Skattekostnad -863.000 -718.000 -405.000 -324.000 -361.000
Årsresultat 3.041.000 2.728.000 1.250.000 1.020.000 1.249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 572.000 562.000 682.000 374.000 444.000
Sum omløpsmidler 16.885.000 13.880.000 11.288.000 9.653.000 8.955.000
Sum eiendeler 17.457.000 14.442.000 11.970.000 10.027.000 9.399.000
Sum opptjent egenkapital 13.556.000 10.515.000 7.787.000 6.837.000 5.817.000
Sum egenkapital 14.056.000 11.015.000 8.287.000 7.337.000 6.317.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 287.000 357.000 40.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 3.186.000 3.139.000 3.326.000 2.649.000 2.999.000
Sum gjeld og egenkapital 17.457.000 14.441.000 11.970.000 10.026.000 9.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.868.000 21.294.000 18.165.000 14.305.000 13.225.000
Andre inntekter 203.000 185.000 170.000 105.000 102.000
Driftsinntekter 22.072.000 21.479.000 18.335.000 14.410.000 13.327.000
Varekostnad -11.150.000 -11.481.000 -10.381.000 -7.757.000 -7.087.000
Lønninger -4.771.000 -4.522.000 -4.022.000 -3.404.000 -3.098.000
Avskrivning -124.000 -120.000 -120.000 -70.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.102.000 -1.884.000 -2.144.000 -1.811.000 -1.419.000
Driftskostnader -18.147.000 -18.007.000 -16.667.000 -13.042.000 -11.683.000
Driftsresultat 3.924.000 3.472.000 1.668.000 1.368.000 1.645.000
Finansinntekter 3.000 1.000 7.000 1.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -26.000 -20.000 -25.000 -36.000
Finans -20.000 -25.000 -13.000 -24.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0
Årsresultat 3.041.000 2.728.000 1.250.000 1.020.000 1.249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 566.000 562.000 682.000 374.000 443.000
Sum varige driftsmidler 566.000 562.000 682.000 374.000 443.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 572.000 562.000 682.000 374.000 444.000
Varebeholdning 9.834.000 8.439.000 7.775.000 6.400.000 6.727.000
Kundefordringer 4.159.000 2.493.000 2.838.000 1.827.000 2.018.000
Andre fordringer 10.000 10.000 10.000 112.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.882.000 2.937.000 665.000 1.315.000 191.000
Sum omløpsmidler 16.885.000 13.880.000 11.288.000 9.653.000 8.955.000
Sum eiendeler 17.457.000 14.442.000 11.970.000 10.027.000 9.399.000
Sum opptjent egenkapital 13.556.000 10.515.000 7.787.000 6.837.000 5.817.000
Sum egenkapital 14.056.000 11.015.000 8.287.000 7.337.000 6.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 369.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 287.000 357.000 40.000 84.000
Leverandørgjeld 561.000 814.000 1.359.000 628.000 776.000
Betalbar skatt 863.000 718.000 405.000 324.000 361.000
Skyldig offentlige avgifter 1.231.000 869.000 789.000 778.000 507.000
Utbytte -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 737.000 773.000 918.000 986.000
Sum kortsiktig gjeld 3.186.000 3.139.000 3.326.000 2.649.000 2.999.000
Sum gjeld og egenkapital 17.457.000 14.441.000 11.970.000 10.026.000 9.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.699.000 10.741.000 7.962.000 7.004.000 5.956.000
Likviditetsgrad 1 5.3 4.4 3.4 3.6 3
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.1 1.2 0.7
Soliditet 80.5 76.3 69.2 73.2 67.2
Resultatgrad 17.8 16.2 9.1 9.5 12.3
Rentedekningsgrad 170.6 133.5 83.4 54.7 45.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.5 24.0 1 13.7 17.5
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex