Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin & Transportteknikk AS
Juridisk navn:  Maskin & Transportteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38167833
Postboks 1040 Linnegrøvan 22 Fax: 38050741
4682 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 945914300
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/13/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Monstro Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.63%
Resultat  
  
233.9%
Egenkapital  
  
-11.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.479.000 18.253.000 17.020.000 15.646.000 17.516.000
Resultat: 1.753.000 525.000 -36.000 -148.000 -510.000
Egenkapital: 1.779.000 2.012.000 1.602.000 1.632.000 1.753.000
Regnskap for  Maskin & Transportteknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.479.000 18.253.000 17.020.000 15.646.000 17.516.000
Driftskostnader -21.656.000 -17.644.000 -16.962.000 -15.719.000 -17.949.000
Driftsresultat 1.823.000 610.000 59.000 -73.000 -432.000
Finansinntekter 3.000 13.000 9.000 0
Finanskostnader -73.000 -85.000 -107.000 -83.000 -78.000
Finans -70.000 -85.000 -94.000 -74.000 -78.000
Resultat før skatt 1.753.000 525.000 -36.000 -148.000 -510.000
Skattekostnad -386.000 -116.000 6.000 27.000 115.000
Årsresultat 1.367.000 410.000 -30.000 -121.000 -395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 446.000 535.000 810.000 1.437.000 1.396.000
Sum omløpsmidler 7.887.000 6.388.000 5.671.000 4.668.000 4.725.000
Sum eiendeler 8.333.000 6.923.000 6.481.000 6.105.000 6.121.000
Sum opptjent egenkapital 1.679.000 1.912.000 1.502.000 1.532.000 1.653.000
Sum egenkapital 1.779.000 2.012.000 1.602.000 1.632.000 1.753.000
Sum langsiktig gjeld 831.000 991.000 1.089.000 827.000 1.043.000
Sum kortsiktig gjeld 5.722.000 3.920.000 3.790.000 3.646.000 3.325.000
Sum gjeld og egenkapital 8.332.000 6.923.000 6.481.000 6.105.000 6.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.400.000 18.182.000 16.940.000 15.599.000 17.467.000
Andre inntekter 78.000 71.000 79.000 47.000 49.000
Driftsinntekter 23.479.000 18.253.000 17.020.000 15.646.000 17.516.000
Varekostnad -10.771.000 -8.101.000 -7.525.000 -6.170.000 -7.379.000
Lønninger -7.389.000 -6.656.000 -6.562.000 -7.045.000 -7.458.000
Avskrivning -113.000 -112.000 -112.000 -90.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.383.000 -2.775.000 -2.763.000 -2.414.000 -2.982.000
Driftskostnader -21.656.000 -17.644.000 -16.962.000 -15.719.000 -17.949.000
Driftsresultat 1.823.000 610.000 59.000 -73.000 -432.000
Finansinntekter 3.000 13.000 9.000 0
Finanskostnader -73.000 -85.000 -107.000 -83.000 -78.000
Finans -70.000 -85.000 -94.000 -74.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 -250.000
Årsresultat 1.367.000 410.000 -30.000 -121.000 -395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 136.000 130.000 103.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 136.000 111.000 129.000 148.000 57.000
Driftsløsøre 310.000 403.000 496.000 555.000 635.000
Sum varige driftsmidler 446.000 514.000 626.000 702.000 692.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 605.000 600.000
Sum anleggsmidler 446.000 535.000 810.000 1.437.000 1.396.000
Varebeholdning 1.760.000 1.289.000 1.426.000 1.747.000 1.989.000
Kundefordringer 4.846.000 3.608.000 2.874.000 2.197.000 1.255.000
Andre fordringer 551.000 621.000 492.000 446.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 730.000 870.000 880.000 277.000 1.031.000
Sum omløpsmidler 7.887.000 6.388.000 5.671.000 4.668.000 4.725.000
Sum eiendeler 8.333.000 6.923.000 6.481.000 6.105.000 6.121.000
Sum opptjent egenkapital 1.679.000 1.912.000 1.502.000 1.532.000 1.653.000
Sum egenkapital 1.779.000 2.012.000 1.602.000 1.632.000 1.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 542.000 0
Sum langsiktig gjeld 831.000 991.000 1.089.000 827.000 1.043.000
Leverandørgjeld 2.627.000 999.000 1.733.000 1.107.000 1.042.000
Betalbar skatt 336.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 865.000 993.000 795.000 708.000 707.000
Utbytte -600.000 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 1.894.000 1.927.000 1.261.000 1.289.000 1.576.000
Sum kortsiktig gjeld 5.722.000 3.920.000 3.790.000 3.646.000 3.325.000
Sum gjeld og egenkapital 8.332.000 6.923.000 6.481.000 6.105.000 6.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.165.000 2.468.000 1.881.000 1.022.000 1.400.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.1 0.8 0.8
Soliditet 21.4 29.1 24.7 26.7 28.6
Resultatgrad 7.8 3.3 0.3 -0.5 -2.5
Rentedekningsgrad 25.0 7.2 0.6 -0.9 -5.5
Gjeldsgrad 3.7 2.4 3 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 21.9 8.8 1.1 -7.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder alene.
Birger Karlsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex